'ในหลวง' พระราชทานพระราชดำรัส ในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณทหารและตำรวจ

ไทยโพสต์ อัพเดต 18 ม.ค. 2563 เวลา 12.15 น. • เผยแพร่ 18 ม.ค. 2563 เวลา 12.15 น. • ไทยโพสต์

18 ม.ค.63 - เวลา 16.07 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่ง จากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว พระลานพระราชวังดุสิต เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ตําบลปากเพรียว อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  ในการพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตํารวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัส  แก่ ทหารและตำรวจ 39 กองพัน  10 กรม  จำนวน 6,812 นาย ความว่าข้าพเจ้า และพระราชินี มีความชื่นชมยิ่งนัก ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้  ขอขอบใจในคำอำนวยพรและไมตรีจิตของทุกคน และขอสนองพรกลับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน  

ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือประโยชน์สุขของคนในชาติ ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ ทั้งได้ฟังคำปฏิญาณฯแสดงความจงรักภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชน 

ขอให้นายทหาร นายตำรวจทุกคน รักษาคำปฏิญาณฯ ที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัด และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรง เข้มแข็ง และเสียสละ พร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเอง ให้มีความจัดเจน คล่องแคล่วในหน้าที่และการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น ฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคน ทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชน และประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอำนาจแห่งความภักดีโดยบริสุทธิ์ใจต่อบ้านเมือง จงบันดาลให้ท่านทั้งหลายแต่ความสุขความเจริญและ ความสามัคคีสวัสดีโดยทั่วกัน"

ดูข่าวต้นฉบับ