ใช้ประตูอัตโนมัติ รถไฟฟ้า BTS MRT เดินอย่างไรไม่ให้โดนหนีบ

IT24Hrs เผยแพร่ 10 ธ.ค. 2562 เวลา 12.24 น. • iT24Hrs by ปานระพี
ใช้ประตูอัตโนมัติ รถไฟฟ้า BTS MRT เดินอย่างไรไม่ให้โดนหนีบ

ใช้ประตูอัตโนมัติ รถไฟฟ้า BTS MRT หลายท่านคงเคยประสบปัญหาการโดนหนีบ จนเจ็บ และกลัวจนรีบแตะบัตรแล้วรีบเดินก่อนโดนที่กั้นหนีบ หรือไม่ก็บางกรณีเป็นข่าวใหญ่เช่น บางท่านโดนที่กั้น BTS หนีบอัณฑะ เป็นต้น และมีหลายความเห็นบนโซเชียลว่า ประตูอัตโนมัติปิดเร็วเกินไป อาจเป็นอันตรายก่อนขึ้นรถไฟฟ้า ดังนั้นบทความนี้จะศึกษาการทำงานของประตูอัตโนมัติบนรถไฟฟ้า BTS และ MRT ซึ่งทำงานกลไกคล้ายกัน แล้วเดินอย่างไรไม่ให้โดนหนีบ

ภาพ : facebook รถไฟฟ้าบีทีเอส

โครงสร้างของประตูอัตโนมัติ ของรถไฟฟ้า ประกอบด้วย

  • สัญญาณตรวจจับ (SENSORS) ก่อนบานประตู 2 จุด
  • สัญญาณตรวจจับ (SENSORS) หลังบานประตู 2 จุด
  • เครื่องอ่านบัตรโดยสาร
  • บานประตูอัตโนมัติ (Barrier)
  • ช่องสอดตั๋ว
ภาพ : bts.co.th

ประตูอัตโนมัติมีสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จำนวน 4 จุด เพื่อทำหน้าที่สั่งการให้บานประตูปิดลงเมื่อมีวัตถุผ่านสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่ 2 และ3

ภาพ : bts.co.th

ในกรณีที่บานประตูอัตโนมัติปิดลงก่อนที่ผู้โดยสารจะเดินผ่านนั้น เกิดจากสัมภาระของผู้โดยสารไปบังสัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่3 ทำให้สัญญาณตรวจจับ (Sensors) จุดที่ 3 รู้ว่าผู้โดยสารเดินผ่านบานประตูอัตโนมัติไปแล้ว ทำให้บานประตูจึงปิดลงนั่นเอง หากเดินก้าวผิดวิธี อาจทำให้บานประตูหนีบเอว อาจได้รับบาดเจ็บได้

ภาพ : bts.co.th

ดังนั้นเพื่อป้องกันการปิดบานประตูแต่เราเดินไม่ผ่านประตูอัตโนมัติ เมื่อแตะบัตรหรือสอดบัตร ประตูอัตโนมัติเปิดแล้ว โปรดถือสัมภาระแนบชิดลำตัว หรือยกสัมภาระขึ้นเหนือประตูอัตโนมัติขณะเดินผ่าน โดยเดินหน้า ไม่หยุดหรือเดินถอยหลังกลับขณะเดินผ่านประตูอัตโนมัติ ในกรณีเด็กเล็กสูงไม่เกิน 90 ซม. ให้อุ้มเด็กขึ้นเหนือประตูอัตโนมัติขณะเดินผ่านเช่นเดียวกับสัมภาระ

ภาพ : facebook MRT Bangkok Metro

ในกรณีสตรีมีครรภ์ หรือผู้มีกระเป๋าสัมภาระขนาดใหญ่ เช่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟฟ้า เพื่อใช้ประตูเข้าออกพิเศษด้านข้าง

เท่านี้คุณก็สามารถเดินทางผ่านประตูอัตโนมัติอย่างปลอดภัย ไม่โดนหนีบจากบานกั้นประตูอัตโนมัติแล้ว ซึ่งใช้ได้ทั้งบนรถไฟฟ้า BTS , MRT และ Airport Link ด้วย

อ้างอิง bts.co.th  ,  facebook MRT Bangkok Metro

ดูข่าวต้นฉบับ