โอ้โฮ!!“เต้-มงคลกิตติ์”รวยพระ148ล้าน

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 20 ก.ย 2562 เวลา 11.28 น.

วันนี้ (20 กันยายน) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธานนท์  หรือ "เต้" ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ แจ้งแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่ง พร้อมนางพัทธนันท์ ฤทธิ์ชัยเรืองเดช คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 173,733,512 บาท แบ่งเป็น รายการทรัพย์สินของนายมงคงกิตติ์ จำนวน 8 รายการ ประกอบด้วย

1.เงินสด (เฉพาะกรณีมีเงินสดเกินสองแสนบาท) จำนวน 400,000 บาท 2.เงินฝากและเวนคืนกรมธรรม์ จำนวน 273,923.76 บาท 3.เงินให้กู้ยืม 4,301,015.25 บาท 4.ที่ดิน มูลค่ารวม 13,800,000 บาท 5.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 6,200,000 บาท 6.ยานพาหนะ 4,600,000 บาท 7.สิทธิและสัมปทาน (หุ้น) 3,000,100 บาท และ8.ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) รวม 147,971,500 บาท มีทรัพย์สินรวม 180,546,539.01 บาท มีหนี้สินจากการกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น จำนวน 14,517,527.12 บาท

เมื่อพลิกดูรายการที่ยื่นแสดงต่อป.ป.ช.ในครั้งนี้ นายมงคลกิตติ์ เป็นนักสะสมพระเครื่องตัวยงคนหนึ่ง ครอบครองพระเครื่องทั้งหมด 11 รายการ ซึ่งมีมูลค่ารวมกันเกือบ 148 ล้านบาท จากทรัพย์สินรวมทั้งหมดของนายมงคลกิตติ์ที่มีกว่า 180 ล้านบาท ดังนี้

1.กริ่งปวเรศทองคำ 1 องค์ หนัก 3 บาท ได้มาเมื่อปี 2552 *มูลค่า 50 ล้านบาท *

2.พระร่วงหลังรางปืน จังหวัดสุโขทัย เลี่ยมทองคำ 2 บาท 1 องค์ ได้มาเมื่อปี 2557 *มูลค่า 12 ล้านบาท *

3.พระสมเด็จไกเซอร์ เลี่ยมทองคำ 2 บาท 1 องค์  ได้มาเมื่อปี 2555 *มูลค่า 30 ล้านบาท *

4.พระพุทธชินราชใบเสมา เลี่ยมทองคำ 2 บาท 1 องค์  ได้มาเมื่อปี 2557 *มูลค่า 2.57 ล้านบาท *

5.พระสมเด็จวัดระฆัง เลี่ยมทองคำ 1 บาท 1 องค์ ได้มาเมื่อปี 2558 มูลค่า 40,020,000 บาท

6.พระรอดลำพูน เลี่ยมทองคำ 1 บาท (ฐานบิ่น) 1 องค์  ได้มาเมื่อปี 2557 มูลค่า 10,020,000 บาท

 7.พระคงลำพูน เลี่ยมทองคำ 1 บาท 1 องค์ ได้มาเมื่อปี 2556 มูลค่า 320,000 บาท

 8.พระลือหน้ามงคล เลี่ยมทองคำ 1 บาท 1 องค์ ได้มาเมื่อปี 2556 *มูลค่า 420,000 บาท *

9.พระยอดธง 1 องค์  ได้มาเมื่อปี 2560 *มูลค่า 2 ล้านบาท *

10.พระพิฆเนศโบราณ เลี่ยมทองคำ 1 บาท 1 องค์  ได้มาเมื่อปี 2556 *มูลค่า 320,000 บาท *

11. ครุฑทองคำ ทองคำ 0.5 บาท 1 องค์  ได้มาเมื่อปี 2556 *มูลค่า 10,000 บาท *

ขณะที่แจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินของคู่สมรส ประกอบด้วย 1.เงินสด (เฉพาะกรณีมีเงินสดเกินสองแสนบาท) จำนวน 3 ล้านบาท 2.เงินฝากและเวนคืนกรมธรรม์ 191,441.04 บาท 3.เงินลงทุน 137,786 บาท 4.ที่ดิน มูลค่ารวม 5,150,000 บาท 5.โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,850,000 บาท 6.ยานพาหนะ 1,100,000 บาท และ 7.ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 920,000 บาท มีทรัพย์สินรวม 12,349,227.04 บาท และเป็นเงินฝากของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 6,559.24 บาท   

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ