โรงรับจำนำ จัดโปรฯ ต้อนรับเปิดภาคเรียน ลดดอกเบี้ย 20% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

Businesstoday เผยแพร่ 28 พ.ค. เวลา 10.04 น. • Businesstoday
โรงรับจำนำ จัดโปรฯ ต้อนรับเปิดภาคเรียน ลดดอกเบี้ย 20% เริ่ม 1 มิ.ย. นี้

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า สำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) จัดโปรโมชั่น Back to School ต้อนรับการเปิดภาคการศึกษาที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยการลดดอกเบี้ย 20% สำหรับประชาชนทั่วไปและนิสิตนักศึกษาที่มาใช้บริการจำนำที่ โรงรับจำนำ ของรัฐวงเงินมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 31 ก.ค. 2563

นอกจากนี้ ยังได้ขยายเวลาโครงการ สธค. โรงรับจำนำของรัฐสู้ภัยโควิด-19 สำหรับผู้มาใช้บริการจำนำใหม่ วงเงินต้นไม่เกิน 15,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน จำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อตั๋ว 1 ใบต่อ 1 รอบการจำนำเท่านั้น ซึ่งจากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2563 โดยจะขยายเวลาออกไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด สธค. กับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการดำเนินการรับชำระเงินส่งดอกเบี้ยตั๋วรับจำนำ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินค่าดอกเบี้ยตั๋วรับจำนำจากประชาชนได้ที่จุดบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าที่มีตั๋วรับจำนำหรือบัตรประชาชน ตั้งแต่ 15 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : อนุมัติค้ำประกันเงินกู้ Soft Loan โรงรับจำนำ 2,000 ล้าน 

ดูข่าวต้นฉบับ