'โป๊ปฟรังซิส' เสด็จถึงไทยแล้ว

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 06.40 น.

ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีที่เดินทางมาพร้อมคณะของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส รายงานว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จด้วยเครื่องบินจากนครวาติกันถึงท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ แล้วเมื่อเวลา 12.00 น.ตามเวลาไทย

การเสด็จเยือนไทยครั้งนี้นับเป็นการเยือนเอเชียครั้งที่ 3 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และการเยือนต่างประเทศครั้งที่ 32 ของพระองค์

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเป็นประมุขแห่งโรมันคาทอลิกองค์แรกในรอบ 35 ปีที่เสด็จเยือนประเทศไทย ซึ่งมีชาวคริสต์คาทอลิกเกือบ 4 แสนคนหรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 0.5% ของประชากรทั้งประเทศ

ครั้งสุดท้ายที่มีประมุขแห่งโรมันคาทอลิกเสด็จเยือนไทยเกิดขึ้นเมื่อปี 2527 โดยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงร่วมกิจกรรมสำคัญในไทยจนถึงเช้าวันที่ 23 พ.ย. ก่อนเสด็จเยือนญี่ปุ่นต่อไป

ดูข่าวต้นฉบับ