โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร์’ นั่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สตช.

The Bangkok Insight อัพเดต 18 ต.ค. 2562 เวลา 10.40 น. • เผยแพร่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 10.40 น. • The Bangkok Insight
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘พล.ต.ต.หญิง ศิริจันทร์’ นั่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สตช.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ดูข่าวต้นฉบับ