โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ขรก.ตำรวจ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 21 พ.ย. 2562 เวลา 14.04 น.

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลตำรวจตรี สมบัติ ชูชัยยะ ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง ผู้บังคับการ ประจำสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ดูข่าวต้นฉบับ