โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

MATICHON ONLINE อัพเดต 22 ต.ค. 2562 เวลา 11.30 น. • เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 11.30 น.
พระบรมราชโองการ

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ตามมาตรา 19(1)แห่งพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ.2561 ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดูข่าวต้นฉบับ