โปรดเกล้าฯ ถอดฐานันดรศักดิ์และยศทหาร 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี'

The MATTER อัพเดต 23 ต.ค. 2562 เวลา 09.04 น. • เผยแพร่ 21 ต.ค. 2562 เวลา 14.28 น. • Brief

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562 ช่วงหัวค่ำ ได้เผยแพร่ประกาศสำคัญ เรื่องให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

สาระสำคัญคือการประกาศให้ 'เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี' พ้นจากตำแหน่งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม "ไม่ถวายพระเกียรติ ขาดความกตัญญู ไม่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความแตกแยกในหมู่ข้าราชบริพาร ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ในหมู่ประชาชน"

- อ่านประกาศนี้โดยละเอียดได้ที่: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/055/T_0001.PDF

#Brief #TheMATTER

ดูข่าวต้นฉบับ