โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ'พลตำรวจโทหญิง'ให้แก่ พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง

ไทยโพสต์ อัพเดต 18 ต.ค. 2562 เวลา 15.19 น. • เผยแพร่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 15.19 น. • ไทยโพสต์

18 ต.ค. 62 - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลตำรวจโทหญิง ให้แก่ พลตำรวจตรีหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดูข่าวต้นฉบับ