โทลล์เวย์ ประกาศขึ้นราคาค่าผ่านทางครั้งใหม่ มีผล 5 ปี ดีเดย์ 22 ธ.ค. 62 นี้

BLT BANGKOK อัพเดต 22 ต.ค. 2562 เวลา 09.42 น. • เผยแพร่ 22 ต.ค. 2562 เวลา 09.41 น.
7a0012b8f2330b81008de2cabb698af2.jpg

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทลล์เวย์ ลงประกาศ และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ www.tollway.co.th แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น. อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทานกำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2567 ช่วงดินแดง-ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาท/ปี) และช่วงดอนมือง - อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาท/ปี) จากอัตราค่าผ่านทางปัจจุบัน
ส่งผลให้อัตราค่าผ่านทางใหม่ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้
ทางยกระดับฯ ช่วงดินแดง-ดอนเมือง
- ด่านดินแดง รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาท
- ด่านสุทธิสาร รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาท
- ด่านลาดพร้าวขาออก รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาท
- ด่านรัชดาภิเเษก รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาท
- ด่านบางเขน รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาท
ทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน
- ด่านหลักสี่ขาออก รถ 4 ล้อ 35 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 45 บาท
- ด่านอนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ 35 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 45 บาท
ทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน-ดินแดง
- ด่านดอนเมือง รถ 4 ล้อ 115 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 155 บาท
ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง-ดินแดง
-ด่านหลักสี่ขาเข้า รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาท
-ด่านแจ้งวัฒนะ รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาท
-ด่านลาดพร้าวขาเข้า รถ 4 ล้อ 80 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 110 บาท
สำหรับ อัตราค่าผ่านทางรถ 4 ล้อ จำนวน 115 บาท/คัน/เที่ยว และรถมากกว่า 4 ล้อ จำนวน 155 บาท/คัน/เที่ยว เป็นการชำระค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน - ดอนเมือง และช่วงดอนเมือง-ดินแดง รวมกันครั้งเดียวที่ด่านดอนเมือง
ทั้งนี้การปรับอัตราค่าผ่านทาง ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทลล์เวย์ เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน ระหว่าง บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กับ กรมทางหลวง (ทล.) โดยก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน จะมีการปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางอีก 2 ครั้ง คือ วันที่ 22 ธันวาคม 2567 และ วันที่ 22 ธันวาคม 2572

ดูข่าวต้นฉบับ