แพทย์แนะ 'ครอบครัว' มีส่วนสำคัญ ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 19.30 น.

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่า เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก เป็นภัยคุกคามที่ลุกลามอย่าง รวดเร็วไปทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างมาก สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ และองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตัวเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานมากขึ้น ตั้งแต่ปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้ป่วยเป็นเบาหวาน สัญญาณเตือนของโรคเบาหวาน และการลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน โดยในปี 2562 มีประเด็นการรณรงค์ คือ"The Family and Diabetes" (เบาหวานกับครอบครัว)เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวานกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดกิจกรรมในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อช่วยชะลอการเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติที่ร่างกายที่ไม่สามารถผลิตหรือสร้างฮอร์โมนอินซูลินเพียงพอ หรือเกิดจากภาวะต้านอินซูลิน ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ น้ำตาลส่วนเกินจะถูกขับออกมาในปัสสาวะ ทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย และถ้าหากมีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานโดยไม่มีการรักษาหรือควบคุม อาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น อาการชาที่ปลายมือและปลายเท้า จอประสาทเสื่อม ไตวาย รวมไปถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด

เนื่องจากโรคเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุด ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ควรรับประทาอาหารที่มีแป้งสูงในปริมาณมาก หลีกเลี่ยงของหวาน ชา กาแฟ น้ำอัดลมออกกำลังกายสม่ำเสมอรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียด ตรวจและบันทึกระดับน้ำตาลในเลือดอย่างสม่ำเสมอ ใช้ยาตามคำสั่งแพทย์เพื่อลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานที่จะเกิดในอนาคต ดูแลและหมั่นตรวจสุขภาพในเรื่องของ ตา ไต หัวใจ เท้า และสมองดังนั้น ครอบครัวจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยดูแลและปรับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน

เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้อีกด้วย

ดูข่าวต้นฉบับ