เอาคืน!“หมอชาญชัย”ยื่นศาลอาญาคดีทุจริตฯฟ้อง157ปลัดสธ.พร้อมพวกอีก6

Manager Online เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 05.52 น. • MGR Online

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-“หมอชาญชัย”ผอ.รพ.ขอนแก่นส่งทนายยื่นศาลอาญาคดีทุจริตฯภาค4ฟ้องเอาผิด ม.157 กับปลัดกระทรวงฯนพ.สุขุม กาญจนพิมายพร้อมพวกอีก 6 คน ฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำให้นพ.ชาญชัย เสียหายถูกกล่าวหาทำผิดวินัยร้ายแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สายวันนี้(6ส.ค.)ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและและประพฤติมิชอบ ภาค 4 จ.ขอนแก่น นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นได้มอบหมายให้นายยันต์ ลีละสุวัฒนากุล ยื่นฟ้อง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมพวกรวม 7 คน ฐานกระทำผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่นายแพทย์ชาญชัย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

โดยนายยันต์ ลีละสุวัฒนากุล ทนายความเปิดเผยถึงสาเหตุที่ทาง นพ.ชาญชัยมอบหมายให้ตนดำเนินการยื่นฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตฯแทนสืบเนื่องจากข้อพิพาทที่เป็นข่าวทางทีวี สื่อสารออนไลน์ กรณี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ถูกร้องเรียนโดยมีบัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่า นพ.ชาญชัย เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ทั้งที่สำนักงาน ปปช และกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้ยกเลิกการรับเงินไปแล้ว

ต่อมา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1161/2562 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง (5 คน)

ผลการสอบเบื้องต้นอ้างว่ามีมูลที่ควรกล่าวหา นพ.ชาญชัย เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า ต่อมา นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงขึ้นเมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามที่มีการร้องเรียน

ภายหลังมีข่าวการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างแรง นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ปรากฏว่า มีองค์กรแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ยื่นคำร้องร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ต่อมา นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งที่ 624/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ย้าย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข

โดยอ้างในคำสั่งว่า การตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลที่ควรกล่าวหา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่ามีพฤติกรรมการข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ จึงเห็นควรย้าย นพ.ชาญชัย ออกจากโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่เป็นอุปสรรค

นพ.ชาญชัย เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยเห็นว่าการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตาม สั่งที่ 1161/262 ไม่เป็นไปตามกฎ ก.พ..ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย และหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี และหนังสือสำนักงาน ก.พ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและสอบสวนเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการทำผิดวินัยที่ระบุว่า

หากกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น…..ซึ่งตามข้อความตามบัตรสนเท่ห์ พยานหลักฐานแวดล้อมไม่ปรากฎชัดและไม่ชี้พยานบุคคลที่แน่นอน และ นพ.ชาญชัย ไม่ได้สั่งให้เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า และไม่ได้กระทำการใดๆอันเป็นการข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามที่ถูกกล่าวอ้าง

นายยันต์ กล่าวว่า ด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้น วันนี้ นพ.ชาญชัย จึงได้มอบหมายให้ตนมาดำเนินการยื่นฟ้องคดีต่อ นพ.สุขุม กับพวกรวม 7 คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ นพ.ชาญชัย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เพื่อพิสูจน์ความจริงและขอความเป็นธรรมตามสิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรม

website : mgronline.com
facebook : MGRonlineLive
twitter : @MGROnlineLive
instagram : mgronline
line : MGROnline
youtube : MGR Online VDO

ดูข่าวต้นฉบับ