เอกสารที่ควรติดตัวหากต้องเดินทางช่วงเคอร์ฟิว

ชิลไปไหน เผยแพร่ 03 เม.ย. 2563 เวลา 02.35 น. • ชิลไปไหน

ช่วงนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าค่อนข้างรุนแรงขึ้น นายกฯ จึงได้ประกาศ 'เคอร์ฟิว' ต้านโควิด-19 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 กำหนดห้ามประชาชนทั่วประเทศออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. เริ่มตั้งแต่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องออกข้างนอกล่ะ ต้องทำอย่างไร? ชิลไปไหนจึงรวบรวมเอกสารที่ควรติดตัวหากต้องเดินทางช่วงเคอร์ฟิวมาฝาก

ไม่ว่าจะเดินทางข้ามจังหวัดหรือภายในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน สิ่งที่ทุกคนควรพกติดตัวมีดังนี้

1. บัตรประชาชน

2. เอกสารรับรองจากนายจ้างหรือผู้ประกอบการ

ควรระบุด้วยว่าเป็นใคร มีหน้าที่อะไร สังกัดไหน มีความจำเป็นต้องออกมาเพราะอะไร รวมถึงวันเวลาไหนบ้าง

3. เอกสารรับรองตรงกันและอ้างอิงได้ 

สำหรับเอกสารรับรองนั้นต้องตรวจสอบเบอร์โทรได้ และมีสำเนามากกว่า 1 ฉบับยิ่งดี 

ทั้งนี้ควรออกเอกสารรับรองเพราะจำเป็นจริงๆ ผู้ใดฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

ด่วน! นายกประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานหลัง 4 ทุ่ม

เช็คด่วน! อาชีพไหนใครบ้างได้รับยกเว้นเคอร์ฟิว

ดูข่าวต้นฉบับ