เอกสารด่วนที่สุด สธ.แจ้งทุก รพ.เตรียมพร้อมรับผู้บาดเจ็บจากการชุมนุม

คมชัดลึกออนไลน์ อัพเดต 21 ต.ค. เวลา 03.21 น. • เผยแพร่ 21 ต.ค. เวลา 01.08 น.

จากการที่มีกลุ่มประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ได้มีการรวมตัวชุมนุมตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมหาศาลในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล นอกจากนี้ยังรวมไปถึงหลายพื้นที่ในต่างจังหวัดอีกด้วยนั้น

อ่านข่าว : เปิดคำศัพท์สุดฮา ภาษากลุ่มผู้ชุมนุมเขาใช้กัน

 

ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกหนังสือแจ้งไปยังทุกโรงพยาบาล เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

โดย กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่สธ.0201/ว658 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 เรื่อง การเคลื่อนไหวทางการเมือง มีเนื้อหาระบุว่า

 

เรียน อธิบดีทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีสถาบันพระบรมราชชนก หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักปลัดกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

 

ด้วยปรากฎสถานการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมือง ในหลายพื้นที่หลายจังหวัด กระทรวงสาธารณสุขขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

 

อนึ่ง ในการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อออนไลน์ในฐานะข้าราชการควรกระทำอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมาย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

 

นายธงชัย กีรติหัตถยากร

 

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

 

รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

 

ปฎิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกเอกสารเรื่อง 

ดูข่าวต้นฉบับ