เห็นด้วยไหม ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแทน

MThai.com เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 16.19 น.
เห็นด้วยไหม ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เปลี่ยนเป็นระบบสมัครใจแทน
พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ยื่นเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยอ้างอิงถึงหลักการตามแนวทางของพรรค คือ…

พล.ท.พงศกร รอดชมภู ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร

ยื่นเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.รับราชการทหาร ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยอ้างอิงถึงหลักการตามแนวทางของพรรค คือ ต้องการปฏิรูปกองทัพ และยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ที่กองทัพใช้เป็นนโยบายบังคับมากว่า 100 ปี

การเป็นทหาร ต้องเกิดจากความสมัครใจเท่านั้น

โดย พล.ท.พงศกร ย้ำว่า นโยบายการเกณฑ์ทหารของพรรคจะกระทำก็ต่อเมื่อเกิดภัยสงคราม โดยให้อำนาจคณะรัฐมนตรีในการเรียกเกณฑ์ทหารภายใน 1 ปี โดย 3 เดือนแรกจะฝึกขั้นต้น ส่วนอีก 3 เดือนฝึกขั้นสูง ส่วนอีก 6 เดือนสุดท้าย คือรอดูสถานการณ์ และจะลดอายุการเกณฑ์ทหารจาก 21 ปี มาเป็น 18 ปี

นอกจากนี้ เนื้อหาของร่างแก้ไข พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังได้กำหนดขอบเขตกรณีไม่มีภัยสงครามเกิดขึ้นก็จะให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหาร แต่จะเปิดรับเฉพาะความสมัครใจเท่านั้น เพื่อจำกัดจำนวนทหารให้ลดน้อยลง

และจะเน้นการฝึกของกำลังพลให้มีประสิทธิภาพ และมีกติกาเหมือนทหารต่างประเทศ พร้อมนำงบประมาณที่เหลือมาเพิ่มเป็นเงินเดือน สวัสดิการ และกองทุนการศึกษาให้กับกำลังพลแทน

รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ยืนยันว่า ช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านระบบการเกณฑ์ทหาร จะไม่ส่งผบกระทบหรือเกิดช่องว่างในการปฏิบัติงานที่มีอยู่เดิม รวมถึงจะมีการนิรโทษกรรมให้ผู้ที่หนีทหารก่อนกฎหมายใช้บังคับด้วย

ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้โรงเรียนนายร้อยมีการฝึกนายทหารชั้นสัญญาบัตรจากบุคคลที่จบปริญญาตรี พร้อมเรียกร้องให้พรรคการเมืองที่เคยหาเสียงไว้เป็นแนวร่วมผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้ เพราะถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงความเป็นทหารอาชีพด้วยความเต็มใจ

มีรายงานว่า ก่อนหน้านี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งให้เหล่าทัพตั้งคณะกรรมการศึกษาการยกเลิกเกณฑ์ทหารของพรรคอนาคตใหม่แล้ว พร้อมเปรียบเทียบหลักการของการเกณฑ์ทหารที่กองทัพใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการปรับเปลี่ยนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างความมั่นคงของกองทัพและประเทศชาติ

ดูข่าวต้นฉบับ