เหมาะสมหรือไม่ พรรครัฐบาลจะดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมทีม

MATICHON ONLINE อัพเดต 08 ธ.ค. 2562 เวลา 04.28 น. • เผยแพร่ 08 ธ.ค. 2562 เวลา 02.09 น.
ศก.ใหม่4

กรณีมีข่าวพรรครัฐบาลจะดึงพรรคเศรษฐกิจใหม่เข้าร่วมรัฐบาล หลังจากช่วยให้มีเสียงครบองค์ประชุม

ท่านมีความเห็นอย่างไร คิดว่าเหมาะสมหรือไม่

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ทาง “เฟซบุ๊กมติชนออนไลน์”

และแสดงความเห็นทาง “ทวิตเตอร์มติชนออนไลน์”

***หมายเหตุ ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ

ดูข่าวต้นฉบับ