เสริมทักษะอนาคตของเด็กวัยแรกเรียน กับหลักสูตร Design, Engineer, Construct (DEC) แห่งแรกในประเทศไทย

The MATTER อัพเดต 06 ธ.ค. 2562 เวลา 09.08 น. • เผยแพร่ 08 ธ.ค. 2562 เวลา 23.00 น. • Branded Content

รู้หรือไม่ว่าช่วงวัยมีผลต่อการเรียนรู้?

นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าบางอย่างควรรีบเรียนรู้ตั้งแต่ยังเด็ก เพราะสมองของเด็กจะพัฒนาถึง 80% เทียบเท่าสมองผู้ใหญ่ ช่วงแรกเรียนของเด็กหรือประมาณช่วงอายุ 7-8 ปี จึงเป็นช่วงที่มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ ทั้งยังมีการศึกษาวิจัยพบว่าเป็นช่วงที่เหมาะแก่การพัฒนาทักษะภาษาให้ดีเทียบเท่าเจ้าของภาษานั้นๆ ได้ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซึ่งอาจยากกว่าในการสร้างพัฒนาการที่เทียบเท่ากัน

หลักสูตร “Design, Engineer, Construct” (DEC) เป็นหลักสูตรจากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก เนื่องจากได้รับการคิดค้นต่อยอดให้เหมาะกับเด็กวัยแรกเรียน 7-8 ปี (ชั้น Year 3) ซึ่งเด็กๆ จะได้รับการวางรากฐานที่เหมาะสม และได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคตตั้งแต่อายุยังน้อย ช่วยเสริมสร้างทักษะที่สำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งการคิดแบบวิเคราะห์ การสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

DEC ไม่เพียงแต่จะเป็นการเปิดมิติใหม่ทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ แต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางอาชีพในสายงานสถาปนิก วิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสรรค์โครงการ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติโครงการที่มีความยั่งยืน (Sustainable Building Project) การทำเวิร์กช็อป (Workshop) ควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิธีนำคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการต่อยอดทักษะด้านภาษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้สำรวจความคิดที่ท้าทายบริบททางสังคม ผ่านตัวอย่างและโครงการที่นำมาสอนภายใต้สภาพแวดล้อมที่กำหนดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

วันนี้โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส โรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาแห่งแรกของโลก และเป็นโรงเรียนแห่งแรกของไทย ที่นำหลักสูตร “Design, Engineer, Construct” (DEC) มาใช้ในการเรียนการสอนเด็กวัยแรกเรียน 7-8 ปี หรือ Year 3

โดยมีบุคลากรผู้สอนคุณภาพจากประเทศอังกฤษมารับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการออกแบบและนวัตกรรมเทคโนโลยี (Design and Technology Innovation Leader) เน้นการเรียนการสอนให้มีความเฉพาะทางและเป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้นำทักษะและความรู้ที่ได้จากการเรียนในชั้นปีก่อนๆ มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการมีส่วนร่วม และสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

เด็กนักเรียนในชั้น Year 3 ที่โชรส์เบอรี จะได้เริ่มสวมเสื้อเชิ้ต ผูกเน็กไท และใส่รองเท้านักเรียนที่เหมาะสมมาเรียนหนังสือ เริ่มได้ใช้พื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียนมากขึ้น และเริ่มได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆ ในแต่ละวันที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสัมผัสได้ถึงการเติบโตขึ้น ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสทางการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อช่วยให้เด็กมีความพร้อมและประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและพูดคุยกับครูใหญ่รวมทั้งบุคลากรอย่างใกล้ชิดได้ทางเว็บไซต์ www.shrewsbury.ac.th

Illustration by Suthawee Chotrattanasak

ดูข่าวต้นฉบับ