เศร้าแป๊บ! ‘ประกันสังคม’ เลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 33

The Bangkok Insight อัพเดต 14 ส.ค. เวลา 13.18 น. • เผยแพร่ 14 ส.ค. เวลา 18.00 น. • The Bangkok Insight
เศร้าแป๊บ! ‘ประกันสังคม’ เลื่อนจ่ายเงิน 15,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 33

วันนี้ 15 สิงหาคม 2563 ถึงกำหนดที่ ประกันสังคม จะโอนเงินชดเชยรายได้จำนวน 15000 บาท เข้าบัญชีผู้ประกันตนเกือบ 6 หมื่นคน เพื่อชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่า การจ่ายเงินดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปก่อน …

ประกันสังคม 15000

"ประกันสังคม" เลื่อนจ่ายเงิน 15000 หมื่นบาท

จากการตรวจสอบล่าสุดกับ สำนักงานประกันสังคม เมื่อวานนี้ (14 ส.ค. 63) พบว่า ประกันสังคม ต้องเลื่อนจ่ายเงิน 15000 บาท แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ผ่านเกณฑ์ออกไปก่อน เนื่องจากยังไม่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง แต่ยืนยันว่า ถ้าได้รับโอนงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็จะเร่งโอนเงินให้ผู้ประกันตนทันที

ล่าสุดโอนไม่ทันกลางเดือน เพราะยังไม่ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง แต่ถ้าได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเมื่อไหร่ ก็จะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ภายใน 2 สัปดาห์ หรือประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้

เดิมกำหนดจ่าย “ประกันสังคม มาตรา 33” กลางเดือน ส.ค.

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ลูกจ้างในระบบกองทุนประกันสังคม ผ่านรายการสถานีประกันสังคม

โดยนางพิศมัยกล่าวว่า โครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้ 15000 บาท แก่ลูกจ้างในสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จะจ่ายให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19 ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน เนื่องจากจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลัง

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมส่งรายชื่อสถานประกอบการที่หยุดกิจการชั่วคราวและรายชื่อลูกจ้างที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน จำนวน 5.9 หมื่นรายชื่อ ไปขอเงินชดเชยจากกระทรวงการคลังแล้ว ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินชดเชยรายได้ให้เดือนละ 5,000 บาท ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 แต่เนื่องจากเวลาได้ผ่านไปแล้ว จึงจะจ่ายเงินเพียงครั้งเดียวจำนวน 15,000 บาท

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางพิศมัยกล่าวต่อว่า หลังจากสำนักงานประกันสังคมได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลังแล้ว ก็คาดว่าจะโอนเงินให้ผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์ได้ทันที 30,000 กว่าราย ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 เนื่องจากระบบประกันสังคมมีข้อมูลบัญชีเงินฝากของผู้ประกันตนกลุ่มนี้อยู่แล้ว

ด้านผู้ประกันตนที่เหลือ สำนักงานประกันสังคม ยังไม่สามารถโอนเงินได้ทันที เพราะลูกจ้างกลุ่มนี้ไม่เคยเบิกสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากกองทุนประกันสังคมมาก่อน ทำให้ไม่มีเลขบัญชีเงินฝากอยู่ในระบบ สำนักงานฯ จึงจะติดต่อลูกจ้างกลุ่มนี้โดยตรง เพื่อให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลบัญชีเงินฝาก

ลูกจ้างไม่ต้องมายื่นใดๆ ทั้งสิ้น เพราะว่าการจ่ายเงินส่วนนี้เป็นเงินของกระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่ ประกันสังคม ไม่ได้วินิจฉัย จะสั่งจ่ายโดยตรงจากส่วนกลาง เพราะฉะนั้นการติดตามลูกจ้างให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม จะดำเนินการโดยส่วนกลาง จังหวัดไม่ได้ดำเนินการตรงนี้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปตามจังหวัดหรือหน่วยบริการ

 

"ว่างงานเหตุสุดวิสัย" จ่ายชดเชยแล้ว 9 แสนราย

สำหรับการจ่ายเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ในอัตรา 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วันของกองทุนประกันสังคมนั้น นางพิศมัยกล่าวว่า ล่าสุดถึงเดือนกรกฎาคม 2563 กองทุนฯ จ่ายเงินให้ผู้ประกันตนไปแล้วประมาณ 9.1 แสนราย คิดเป็น 8% ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งหมด 11 ล้านคนและคิดเป็นวงเงินประมาณ 14,000 กว่าล้านบาท

โดยคาดว่าคงจะไม่มีเพิ่มแล้ว เพราะมาตรการจ่ายเงินกรณีเหตุสุดวิสัยโควิด-19 จะรองกับการว่างงานถึงเดือนสิงหาคม 2563 เท่านั้น ซึ่งขณะนี้การจ่ายเงินเหลือตกค้างอีกไม่กี่ราย

ด้านผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ต่อผู้ประกันตน เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจน โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือพนักงานเอกชนในระบบประกันสังคมที่มีทั้งหมด 11 ล้านคนทั่วประเทศ มีแนวโน้มว่างงานสูงขึ้น “อย่างเห็นได้ชัดมาก” โดยนับเฉพาะการว่างงานปกติมีทั้งหมด 3 กรณี คือ การลาออก การเลิกจ้าง และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง ไม่นับการว่างงานชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัยจากโควิด-19

การว่างงานปกตินับถึงเดือนกรกฎาคม 2563 อยู่ที่เกือบ 6 แสนราย หรือคิดเป็น 5% ของผูู้ประกันตนในระบบ ประกันสังคม มาตรา 33 ทั้งหมด แต่คาดว่าตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงสิ้นปี จะเพิ่มเป็นหลายล้านราย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ