เลื่อนเก็บภาษีที่ดินฯ ตามกฎหมายใหม่ไป ส.ค. 63 รอกฏหมายลูกเสร็จ

workpointTODAY อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13.04 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 13.03 น. • Workpoint News
เลื่อนเก็บภาษีที่ดินฯ ตามกฎหมายใหม่ไป ส.ค. 63 รอกฏหมายลูกเสร็จ

วันที่ 11 ธ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เพื่อแจ้งการเลื่อนการเริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ที่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ไปเป็นเดือน ส.ค.2563

โดยระบุเหตุผลว่า บทเฉพาะกาล มาตรา 88 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ต้องออกกฎหมายลูก ภายใน 120 วัน ที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ ซึ่งครบกำหนดไปเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2562 แต่ปัจจุบัน ยังกฎหมายที่ยังไม่แล้วเสร็จอีก 8 ฉบับ ซึ่งมีผลทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงใช้อำนาจขยายกำหนดเวลาดำเนินการ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 เป็นการทั่วไป

 

ดูข่าวต้นฉบับ