เรื่องส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

Rabbit Today อัพเดต 10 ต.ค. 2562 เวลา 11.40 น. • เผยแพร่ 10 ต.ค. 2562 เวลา 11.40 น. • Rabbit Today
เรื่องส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

เรื่องส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 

15. ‘การศึกษา’ พระองค์ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยโลซาน แผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาหลังเสด็จขึ้นครองราชย์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งเพื่อทรงศึกษาวิชากฎหมายและการปกครองด้านวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ ที่สำคัญพระองค์ทรงเชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น ภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน และละติน

16. ‘เกลียดแรกพบ’ เป็นความรู้สึกที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรัสถึงความรู้สึกแรกพบที่ทรงมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า สองพระองค์ทรงพบกันเป็นครั้งแรกในระหว่างที่พระบิดาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ เป็นเอกอัครราชทูตในกรุงปารีส ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตรัสว่าจะเสด็จมาถึงในเวลาบ่าย 4 โมงเย็น แต่พระองค์เสด็จมาถึงตอนหนึ่งทุ่ม ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงซ้อมถอนสายบัวครั้งแล้วครั้งเล่า

17. ‘พระเนตรข้างขวา’ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระเนตรเทียมข้างขวา ซึ่งเป็นผลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยรถพระที่นั่งชนกับรถบรรทุกอย่างแรงทำให้เศษกระจกเข้าพระเนตรข้างขวา ซึ่งตอนนั้นทรงมีพระชนมายุเพียง 20 พรรษาเท่านั้น ตั้งแต่นั้นมาพระองค์ทรงใช้พระเนตรข้างซ้ายข้างเดียวในการทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดมา

18. ‘เพลงรัก’ บันทึกส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ได้เล่าถึงการที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดเกล้าฯ ให้ประพันธ์คำร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ‘เทวาพาคู่ฝัน’ และ ‘อาทิตย์อับแสง’ ถวายว่า ในช่วงที่ทรงเริ่มรู้จักชอบพอกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อยังทรงเป็น ม.ร.ว.สิริกิติ์ กิติยากร อยู่นั้น ต่างประทับห่างไกลกัน เมื่อต้องทรงจากกันก็เปรียบเหมือน ‘อาทิตย์อับแสง’ และในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์ก็คงทรงหวังให้ ‘เทวาพาคู่ฝัน’ มาให้สมหวัง

19. ‘ความรัก’ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงหมั้นกับ ม.ร.ว. สิริกิติ์ กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และจัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสที่วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 โดยทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย มีการลงข้อความในสมุดทะเบียนเหมือนสามัญทุกประการ โดยปิดอากรแสตมป์ 10 สตางค์ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท และหลังอภิเษกสมรส ทั้งสองพระองค์ทรงฮันนีมูนที่หัวหิน

20. ‘เธอคือยิ้มของฉัน’ ปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จประพาสประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งแรก ซึ่งเป็นที่สนใจต่อสื่อมวลชนของที่นั่นเป็นอย่างมาก นักข่าวหนุ่มคนหนึ่งได้ทูลถามระหว่างพระราชทานสัมภาษณ์ว่า “ทำไมพระองค์จึงทรงเคร่งขรึมนัก…ทรงไม่ยิ้มเลยหรือ” พระองค์ทรงหันพระพักตร์ไปทางสมเด็จพระนางเจ้าฯ พลางรับส่งว่า “She is my smile”.

21. ‘ศึกษาพระธรรม’ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงผนวช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 และประทับจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นเวลา 15 วัน ระหว่างทรงผนวช พระอุปัชฌาย์และพระพี่เลี้ยงคือ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

เมื่อเวลาทรงงาน

22. ‘ห้องทรงงาน’ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงงานใกล้ห้องบรรทมบนชั้น 8 ของพระตำหนักจิตรลดาฯ เป็นห้องเล็กขนาด 3×4 เมตร ภายในห้องมีวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องพยากรณ์ แผนที่ ฯลฯ และแต่ละเดือนพระองค์จะทรงใช้ดินสอแค่ 1 แท่ง หรือปีหนึ่งจะเบิกแค่ 12 แท่งเท่านั้น 

23. ‘อาชีพ’ หากเราเคยสงสัยคำจำกัดความของอาชีพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นั้น พระองค์จะทรงลงพระนามและโปรดให้กรอกลงในช่องอาชีพว่า ‘ข้าราชการ’ ทุกครั้งเมื่อผู้แทนพระองค์ไปติดต่อเอกสารสำคัญใดๆ ก็ตาม

24.‘สิ่งของติดตัว’ ทุกครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ ไปยังสถานต่างๆ ทรงมีสิ่งของประจำพระองค์อยู่ 3 สิ่ง คือ แผนที่ (ทรงทำขึ้นด้วยการตัดต่อ ปะกาวด้วยพระองค์เอง) กล้องถ่ายรูป และดินสอที่มียางลบ นอกจากนี้ยังทรงงานด้วยพระองค์เองทุกอย่าง แม้กระทั่งการถ่ายเอกสารกระดาษที่จะนำมาให้ข้าราชการที่เข้าเฝ้าฯ ถวายงาน

25. ‘เก็บร่ม’ ครั้งหนึ่งเมื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมโครงการห้วยสัตว์ใหญ่ ปรากฏว่าฝนตกลงมาอย่างหนัก ข้าราชการ และราษฎรที่เข้าแถวรอรับเสด็จเปียกฝนกันทุกคน เมื่อทอดพระเนตรเห็นดังนั้น จึงมีรับสั่งให้องครักษ์เก็บร่ม แล้วทรงเยี่ยมข้าราชการและราษฎรท่ามกลางสายฝน ทั้งนี้ทรงศึกษาลักษณะอากาศทุกวัน โดยใช้ข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยานำขึ้นทูลเกล้าฯ ร่วมกับข้อมูลจากต่างประเทศที่ศึกษาด้วยพระองค์เอง เพื่อป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจก่อความเสียหายแก่ประชาชน

26. ‘บ้านของในหลวง’ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เริ่มต้นขึ้นจากเงินส่วนพระองค์จำนวน 32,866.73 บาท ซึ่งได้จากการขายหนังสือดนตรีที่พระเจนดุริยางค์ ขายนมวัว จากนั้นค่อยๆ เติบโตเป็นโครงการพัฒนาจนถึงปัจจุบัน และเมื่อมีพระราชอาคันตุกะเสด็จเยี่ยมชมโครงการฯ สวนจิตรลดา ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จมาอธิบายด้วยพระองค์เองทุกครั้ง

27. ‘ห่วงใย’ วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเข้าห้องผ่าตัดกระดูกสันหลังในอีก 5 ชั่วโมง (20 กรกฎาคม พ.ศ. 2549) ทรงรับสั่งให้ข้าราชบริพารไปติดตั้งคอมพิวเตอร์เดินสายออนไลน์ไว้ เนื่องจากกำลังมีพายุเข้าประเทศ พระองค์ทรงงานผ่านมอนิเตอร์ หากน้ำท่วมจะได้ช่วยเหลือประชาชนได้ทัน นอกจากนี้เวลาเสด็จพระราชดำเนิน ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า ให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียดเพราะสิ้นเปลือง

ดูข่าวต้นฉบับ