เรียกร้องธนาคารไทยที่ให้ทุนสนับสนุน กดดันเขื่อนไซยะบุรี ให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ทั้งเรื่องปลา ระดับน้ำ กลไกรับเรื่องร้องเรียน

The MATTER อัพเดต 10 พ.ย. 2562 เวลา 07.58 น. • เผยแพร่ 08 พ.ย. 2562 เวลา 15.00 น. • Brief

เขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี เขื่อนแห่งแรกในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เริ่มต้นขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรก 29 ตุลาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางคำถามจากหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความไม่โปร่งใสของตัวโครงการ

แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยองค์กรภาคประชาสังคม 32 องค์กร/บุคคล จึงร่วมกันออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ธนาคารไทยที่ให้ทุนสนับสนุนโครงการนี้ทั้ง 6 ธนาคาร แสดงความรับผิดชอบจำนวน 5 ข้อ

หนึ่งในนั้นได้แก่เร่งรัดให้บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด หรือ CKP ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของไทย เปิดเผย 'ข้อมูลสำคัญ' ก่อนขอเบิกเงินกู้งวดต่อไป ทั้ง

- ข้อมูลปลาผ่านทางปลาผ่านของบริษัท ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปัจจุบัน

- ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำเหนือเขื่อนและใต้เขื่อน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปัจจุบัน

- ข้อมูลกลไกรับเรื่องร้องเรียนและมาตรการเยียวผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ

ส่วนข้อเรียกร้องอื่นๆ มีอาทิ ประกาศรับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGP) และกำหนดให้บริษัทไซยะบุรีฯ รับรองหลักการดังกล่าวด้วย, เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ, ประกาศว่าจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเงินใดๆ แก่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่สร้างในแม่น้ำสายหลักของลุ่มน้ำโขงตอนล่าง ที่มีแผนจะก่อสร้างในอนาคต อย่างน้อยเป็นเวลา 10 ปี และประกาศรับชุดหลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles) มาตรฐานสากลของการปล่อยสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่

- อ่านแถลงการณ์ดังกล่าวฉบับเต็มได้ที่: https://fairfinancethailand.org/bank-guide/news/2019/fair-finance-thailand-statement-on-the-responsibility-of-bank-for-xayaburi-hydropower-plant-project

#Brief #TheMATTER

ดูข่าวต้นฉบับ