เริ่มแล้ว...มาตรการยึดเสื้อวิน ฝ่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้า

สวพ.FM91 อัพเดต 19 ก.พ. เวลา 02.04 น. • เผยแพร่ 18 ก.พ. เวลา 10.48 น.
เริ่มแล้ว...มาตรการยึดเสื้อวิน ฝ่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้า

เฟซบุ๊ก "ผู้ว่าฯ อัศวิน"  โพสต์ข้อความ ระบุ  "เริ่มแล้ว…มาตรการยึดเสื้อวิน ฝ่าฝืนขับขี่รถบนทางเท้า" 
หลังจากที่ กทม.ได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ (วินมอเตอร์ไซค์) ในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเพิ่มบทลงโทษวินมอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าฝืนขับขี่บนทางเท้า โดยการยึดเสื้อวินเป็นเวลา 3 ปีนั้น มีผู้ที่เห็นด้วยกับ กทม.ถึง 82%  
กทม.จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธาน มีกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. สำนักงานนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง ผู้แทนผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ และกทม.เป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.63 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กทม.เสนอ และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.63 เป็นต้นไป
การเพิ่มโทษนี้ จะลงโทษกรณี
1.ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค์ประพฤติตนไม่เหมาะสม กระทำผิดอื่นที่ส่งผลต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ เช่น เสพสุราหรือเล่นการพนันบริเวณสถานที่ตั้งวิน กระทำอนาจารต่อผู้โดยสาร ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือกระทำการฝ่าฝืนกฎหมายที่มีโทษทางอาญา หรือมีผู้ขับ

  1. ทำผิดฐานขับขี่รถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควร เกินกว่า 2 ครั้งภายใน1 ปีนับแต่ความผิดครั้งแรก
    นอกจากนี้ ระบุว่า มาตรการเพิ่มโทษนี้ ไม่ใช่การกลั่นแกล้งวินมอเตอร์ไซค์ แต่เป็นการลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ซึ่งเมื่อพ้น 3 ปีไปแล้ว ผู้ขับขี่ยังสามารถขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบอาชีพวินมอเตอร์ไซค์ใหม่ได้
ดูข่าวต้นฉบับ