เริ่มวันนี้ ออมสินให้ ‘กู้ฉุกเฉิน’ 50,000 บาท รอบ 2 แค่มีรายได้ประจำ

The Bangkok Insight อัพเดต 04 ส.ค. เวลา 03.39 น. • เผยแพร่ 04 ส.ค. เวลา 03.39 น. • The Bangkok Insight
เริ่มวันนี้ ออมสินให้ ‘กู้ฉุกเฉิน’ 50,000 บาท รอบ 2 แค่มีรายได้ประจำ

กู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท รอบ 2 ธนาคารออมสิน เปิดปล่อยกู้รอบ 2 ช่วยคนมีรายได้ประจำ ลดพิษโควิด-19 ยื่นผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่ 4 สิงหาคม นี้

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน เปิดให้ กู้ฉุกเฉิน "สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำ" รอบที่ 2 สำหรีบผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระ 3 ปี

กู้ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เนื่องจาก รัฐบาล โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ มาตรการดูแล และ เยียวยาผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการเร่งให้ความช่วยเหลือหลายมาตรการ รวมถึง ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ผ่านการให้สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบ

หนึ่งในนั้นคือ "โครงการสินเชื่อพิเศษ" ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเสริมสภาพคล่องชั่วคราว ในการดำรงชีวิต แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว ธนาคารออมสินได้สนับสนุน สินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ พบว่า มีผู้สนใจยื่นกู้จำนวนมาก จนเต็มวงเงินในเวลาอันรวดเร็ว

แต่ทั้งนี้เมื่อธนาคารฯ ได้รับเรื่องกู้ และเร่งพิจารณา ตามกระบวนการสินเชื่อแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ยื่นกู้ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือคุณสมบัติไม่ตรง และไม่มาติดต่อธนาคารตามที่ได้แจ้งข้อความผ่าน SMS จึงทำให้ยังมีวงเงินอยู่อีกจำนวนหนึ่ง

วิทัย รัตนากร

ขณะเดียวกัน ยังมีผู้ได้รับผลกระทบ ที่สนใจยื่นกู้ อีกเป็นจำนวนมาก ธนาคารออมสิน จึงเปิดให้บริการสินเชื่อนี้อีกครั้ง พร้อมทั้ง อำนวยความสะดวก ด้วยการเปิดให้ยื่นเรื่อง ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สำหรับการปล่อยกู้ในครั้งนี้ ธนาคารฯ ยังคงให้วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี โดยคุณสมบัติผู้กู้ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ถูกลดเงินเดือน ขาดรายได้ เป็นต้น

เงื่อนไขในการกู้ สามารถใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้ เพียงมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ มีเอกสารทางการเงิน เป็นรายงานการจ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) 1 เดือนล่าสุด ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน หรือ ใช้เอกสารแสดงการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด

"ในครั้งนี้ ธนาคารได้ผ่อนคลายเงื่อนไข ให้ใช้สลิปเงินเดือนย้อนหลังเดือนเดียว เท่านั้น หรือสเตทเมนท์แค่ 3 เดือน เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบ อีกเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มเปิดยื่นกู้ 4 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น" นายวิทัยกล่าว

จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ที่ยังคงส่งผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจ ของประเทศไทย และ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ธนาคารออมสินจึงหวังว่า การช่วยประชาชนด้วยสินเชื่อนี้ จะเป็นการบรรเทาผลกระทบลงได้บ้าง เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ ที่เดือดร้อนของประชาชน โดยจะเปิดให้บริการ ไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้

ก่อนหน้านี้ นายวิทัย เปิดเผยว่า ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ธนาคารออมสินจะเร่งแก้ปัญหา หนี้นอกระบบ เพื่อให้กลับมาเป็นธนาคารเพื่อสังคม โดยแท้จริง จากข้อมูลพบว่า ปัจจุบันมีหนี้นอกระบบ จากพิโกไฟแนนซ์และ นาโนไฟแนนซ์ ที่ยังคิดอัตราดอกเบี้ยสูงมาก 24-28%

ดังนั้น ธนาคารออมสิน จะดึงอัตราดอกเบี้ยในตลาด ให้เหลือไม่เกิน 18% ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำแผน และถือเป็นแผนการดำเนินงาน ระยะกลาง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ