เริ่มพรุ่งนี้! นายกฯเห็นชอบเปิด ‘รร.-แข่งกีฬา-ขนส่งเต็มความจุ’

แนวหน้า เผยแพร่ 12 ส.ค. เวลา 11.14 น.

วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)ในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยระบุว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการผ่อนคลายบังคับใช้กฎหมายสำหรับกิจกรรมที่ได้เปิดดำเนินการแล้ว ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเพิ่มเติมคือให้เปิดโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยต่างๆและสถาบันกวดวิชา on site ให้มีการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมและให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำมีจำนวนผู้โดยสารได้เต็มความจุมาตรฐานของพาหนะโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.เป็นต้นไป​โดยทั้งสามเรื่องจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด

ดูข่าวต้นฉบับ