เมื่อเรามีความสุขในความโกรธและเกลียดชังได้

Johjai Online อัพเดต 16 ต.ค. 2562 เวลา 05.26 น. • เผยแพร่ 15 ต.ค. 2562 เวลา 17.00 น. • johjaionline.com
เมื่อเรามีความสุขในความโกรธและเกลียดชังได้
เราสามารถมีความสุขได้แม้ว่าภาวะทางอารมณ์ของเราจะเป็นลบ

ในความเป็นจริงคนเราจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อ เราได้รับสิ่งที่ตอบสนองเราในเชิงบวกมากกว่าในแง่ลบ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จ,การได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ เป็นต้น แต่อาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเราสามารถมีความสุขได้แม้ว่าภาวะอารมณ์ของเราในตอนนั้น จะเป็นภาวะด้านลบก็ตาม

มีงานวิจัยจากประเทศเยรูซาเลม มหาวิทยาลัยฮีบรูกล่าวเอาไว้ว่า เราสามารถมีความสุขได้แม้ว่าภาวะทางอารมณ์ของเราจะเป็นลบ หากแต่เรารู้สึกถึงอารมณ์ที่ต้องการ อารมณ์ด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ความเกลียดชังหรือแม้แต่อารมณ์โกรธ มีการทดลองโดยเริ่มต้นจากนักศึกษาจำนวน 2,300 คน ใช้นักศึกษาจาก 8 ประเทศ ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละประเทศจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเข้ามากรอกแบบสอบถาม ภายในแบบสอบถามนั้นมีให้พวกเขาระบุถึงระดับความสุขของตัวเอง และมีช่องสำหรับเขียน อารมณ์ที่ตัวเองต้องการและอยากจะรู้สึก ให้เป็นการเปรียบเทียบกับอารมณ์ที่เป็นจริงและเกิดขึ้นบ่อยในการใช้ชีวิต

ผลจากแบบสอบถามที่นักศึกษากรอกข้อมูล
นักศึกษาส่วนใหญ่นั้นต้องการจะรู้สึกถึงอารมณ์ในเชิงบวกจริง และต้องการมากขึ้น ไม่ว่าจะในเรื่องของ ความรัก,ความเมตตา,ความเอื้อเฟื้อ และการเห็นอกเห็นใจ แต่ในขณะที่คนกลุ่มเดียวกันก็มีความสุขและพอใจเมื่อได้กรอกแบบสอบถามและรู้ถึงความรู้สึกที่ตัวเองต้องการในชีวิตจริงๆ แม้ว่าความรู้สึกที่พวกเขาต้องการจะเป็นเรื่องของอารมณ์โกรธหรือเกลียดชังก็ตาม
คณะผู้วิจัยได้กล่าวเพิ่มเติมและยกตัวอย่างให้เห็นภาพดังนี้ว่า
หากมีผู้หญิงที่ถูกทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด โดนข่มเหงแต่ด้วยความรักไม่อาจสามารถตัดขาดหรือเลิกรักได้ แต่อาจมีความสุขขึ้นได้ หากเขารู้สึกจริงๆว่า ตัวเองเกลียด หรือรักคู่รักของตัวเองน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามแต่ ผลวิจัยเหล่านี้ไม่สามารถที่จะใช้กับผู้ป่วยทางจิตเวช หรือโรคซึมเศร้าได้ เพราะนั่นเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองที่ผู้ป่วยเองเมื่อมีความเศร้าในโรคซึมเศร้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่พวกเขาเป็นกลุ่มที่ต้องการจะรู้สึกเศร้าไปเรื่อยๆ ซึ่งต่างจากคนปกติทั่วไป ถึงอย่างไรอารมณ์ในด้านลบก็ได้ข้อสรุปได้เพียงอารมณ์เกลียดกับโกรธเท่านั้น แต่ไม่อาจสามารถใช้ได้กับความเศร้า,รู้สึกผิด หรือความกลัวได้ เพราะนอกจากยังไม่ได้มีการทดลองในส่วนนี้แล้ว อารมณ์ทั้งสามนี้ยากที่จะทำให้มีความสุขได้
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.bbc.com/news/health-40900811

ดูข่าวต้นฉบับ