เมียนมาไฟเขียว 21 สาขา เปิดได้ตามปกติแล้ว-ไทยได้อานิสงส์

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 31 พ.ค. เวลา 03.58 น. • เผยแพร่ 31 พ.ค. เวลา 03.49 น. • Thansettakij

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ(ทูตพาณิชย์) ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รายงานว่า กระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมืองและประชากรเมียนมา (Ministry of Labor, Immigration and Population) ได้ประกาศประเภทกิจการ 21 สาขาที่สำคัญกลับมาดำเนินกิจการได้ปกติแล้ว

กิจการทั้ง 21 สาขาดังกล่าว ได้แก่ รัฐวิสาหกิจและโรงงานของรัฐ ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ/การประปา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า สถานีดับเพลิง สถานรักษาพยาบาลและสาธารณสุข ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการข้อมูลและ ธุรกิจสารสนเทศ การคมนาคมขนส่ง ธุรกิจขายส่ง/คลังสินค้า บริการท่าเรือ โลจิสติกส์ ธุรกิจนำเข้าและส่งออก บริการ เทศบาล ธนาคารและการเงิน ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจเก็บค่าผ่านทาง/ทางพิเศษ ธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจ เคมีภัณฑ์ ธุรกิจก่อสร้าง การประมง โดยธุรกิจดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงต้องรับการตรวจสถานประกอบการก่อนเปิดดำเนินกิจการ

สำหรับการเปิดให้ธุรกิจการนำเข้า/ส่งออก บริการท่าเรือ รวมถึงโลจิสติกส์สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้การนำเข้าสินค้าจากไทยดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด่านศุลกากรบริเวณพรมแดนเปิดดำเนินการถึง 14.00 น. ในช่วงสถานการณ์Covid-19

ข้อมูลการค้าไทย-เมียนมา ช่วง 4 เดือนแรกปี 2563 มีมูลค่ารวม  75,325 ล้านบาท ขยายตัวลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออก 42,881 ล้านบาท ลดลง 7.9%  นำเข้า 32,444 ล้านบาท ลดลง 0.2%

สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปเมียนมา 5 อันดับแรกได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป, เครื่องดื่ม, เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และเคมีภัณฑ์ สัดส่วนส่งออก 10.3%, 8.4% , 5.4%, 4.5% , และ 4.4% ตามลำดับ

 ส่วนสินค้านำเข้าของไทยจากเมียนมา 5 อันดับแรก ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ, พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช, สินแร่โลหะ, เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค และสัตว์น้ำสดแช่เย็น แช่แข็งและแปรรูป สัดส่วน 59.1%, 16%, 6.2%, 4.8% และ 3.1% ตามลำดับ

ดูข่าวต้นฉบับ