"เพื่อไทย" สอนมวยรัฐบาล "ประชารัฐสร้างไทย" ยังเกาไม่ถูกที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ต้องสร้างอุปสงค์ให้เกิดก่อน

MATICHON ONLINE อัพเดต 22 ก.ย 2562 เวลา 06.04 น. • เผยแพร่ 22 ก.ย 2562 เวลา 06.04 น.
เผ่าภูมิ โรจนสกุล1
เผ่าภูมิ โรจนสกุล

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย(พท.) ให้สัมภาษณ์กรณีข่าวรัฐบาลเตรียมดำเนินโครงการ “ประชารัฐสร้างไทย” ว่า หากมองเชิงหลักการ ถือว่ารัฐบาลเดินในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะเริ่มให้ความสำคัญกับฐานรากของระบบเศรษฐกิจที่ถูกละเลยมานาน แต่ถ้ามองในเชิงกระบวนการและดูรายละเอียด ซึ่งเน้นการให้สินเชื่อด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต ถือว่ายังไม่ใช่คำตอบในเวลานี้ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาของไทยไม่ได้อยู่ที่ผู้ประกอบการอยากลงทุนแต่ไม่มีทุน แต่อยู่ที่พวกเขาไม่อยากผลิตเพราะผลิตไปก็ไม่มีคนซื้อ จึงไม่ได้ต้องการลงทุนเพิ่ม เพราะกำลังซื้อของประเทศอ่อนแรงอย่างมาก ดังนั้น การใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นด้านอุปทาน ทำให้เกิดอุปทานเทียม โดยที่ความพร้อมด้านอุปสงค์ไม่มี ไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้อง เพราะการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ในขณะที่กำลังซื้อไม่พร้อม ใครจะกู้มาลงทุน

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า สำหรับแนวทางที่ถูกต้อง ขอแบ่งการใช้งบประมาณรัฐบาลเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ในช่วงที่อุปสงค์อ่อนแรง กำลังซื้อหดตัวอย่างในปัจจุบัน งบประมาณส่วนใหญ่ต้องมุ่งสร้าง “อุปสงค์” ให้เกิดขึ้น เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในรายได้ในอนาคต จนเกิดกำลังซื้อ การลงทุนภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นการรับประกันการจ้างงาน และเป็นหัวเชื้อของการลงทุนภาคเอกชน การลดภาระด้านภาษีช่วยให้รายได้ส่วนบุคคลสุทธิเพิ่มขึ้น การใช้งบประมาณเพื่อสร้างอุตสาหกรรมบริการเป็นแหล่งรายได้ที่ลงทุนไม่เยอะ แต่สร้างผลตอบแทนเร็ว การสร้างระบบสวัสดิการ รวมทั้งการสร้างความยืดหยุ่นในตลาดแรงงาน เป็นต้น

นายเผ่าภูมิกล่าวว่า ระยะที่ 2 ในช่วงที่อุปสงค์เริ่มฟื้นตัว แต่ยังเฉื่อยๆ งบประมาณควรจะเริ่มเข้ามาสนับสนุนด้าน “อุปทาน” แต่ก็ยังไม่ใช่เวลาของการสนับสนุนสินเชื่อ แต่ควรเป็นการสนับสนุนให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าได้ในราคาถูกลง เพิ่มผลิตภาพการผลิตให้มากขึ้น เช่น การปรับลดภาษีนิติบุคคล สนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนด้านต้นทุน รวมทั้งด้านเชื้อเพลิง เป็นต้น และระยะที่ 3 คือเมื่อธุรกิจเริ่มเพิ่มกำลังการผลิต จนใกล้เคียงศักยภาพการผลิต จึงเป็นเวลาที่รัฐบาลจะสนับสนุนในแง่ของการให้ “สินเชื่อเพื่อการลงทุนใหม่ๆ” ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้ผลิตอยากลงทุนเพิ่ม เพราะผลิตแล้วมีคนซื้อ มีกำไร แต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทำ คือการใช้งบประมาณจำนวนมากทำในระยะที่ 3 ทั้งๆที่ประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 1 เท่านั้น จึงเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม

ดูข่าวต้นฉบับ