เปิด20อันดับหุ้นในพอร์ตประกันสังคม2.6แสนล้าน

ฐานเศรษฐกิจ เผยแพร่ 16 พ.ย. 2562 เวลา 06.20 น.

 

กรณีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางและมาตรการในการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันสังคมให้เกิดประโยชน์และตอบสนองแก่ความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น เช่น การกู้ยืมเพื่อการลงทุน หรือการกู้ยืมเพื่อรายจ่ายจำเป็นอื่น ๆ 

จากการสำรวจเบื้องต้น "ฐานเศรษฐกิจ" พบว่า เงินกองทุนประกันสังคม ณ สิ้นไตรมาส3 ปี 2562 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,177,473 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่กว่า 94% หรือประมาณ 2,055,040 ล้านบาท ถูกนำไปหาผลตอบแทนด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ หนึ่งในนั้นคือการลงทุนในหุ้นไทย ราว 264,200 ล้านบาท โดยหุ้น 20 อันดับแรกที่กองทุนประกันสังคมถือ คิดตามมูลค่า ได้แก่ 
อันดับ1 ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)  19,400 ล้านบาท
อันดับ 2  SCC บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)  19,300 ล้านบาท 
อันดับ3 PTT บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 17,155 ล้านบาท
อันดับ4 BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)  15,500 ล้านบาท
อันดับ5 AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 12,900 ล้านบาท

 

อันดับ6 BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 11,400 ล้านบาท
อันดับ7 SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  11,000 ล้านบาท 
อันดับ8 KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  10,300 ล้านบาท 
อันดับ9 CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 9,800 ล้านบาท
อันดับ10 CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 7,800 ล้านบาท

 

อันดับ11  WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท 6,700 ล้านบาท
อันดับ12 HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 6,200 ล้านบาท
อันดับ13 CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 6,100 ล้านบาท 
อันดับ14 FTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ 6,000 ล้านบาท
อันดับ15 BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5,000 ล้านบาท
อันดับ16 PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 4,900 ล้านบาท
อันดับ17 TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  4,700 ล้านบาท 
อันดับ18 EGCO บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 4,400 ล้านบาท 
อันดับ19 BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 4,200 ล้านบาท
อันดับ20 LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 4,200 ล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

นายกฯผุดไอเดีย ดึงเงินประกันสังคมปล่อยกู้

 

ดูข่าวต้นฉบับ