เปิด16ข้อสงสัย'เสรีพิศุทธ์' ทำไม”บิ๊กตู่”ต้องมาตอบเอง!

ไทยโพสต์ อัพเดต 15 พ.ย. 2562 เวลา 10.49 น. • เผยแพร่ 15 พ.ย. 2562 เวลา 10.47 น. • ไทยโพสต์

15 พ.ย. 62 – ผู้สื่อข่าวรัฐสภารายงานว่า ภายหลังคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร ที่มีพล.ต.อ.เสรพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เป็นประธาน มีมติ 6 ต่อ 3 เมื่อวันที่ 13 พ.ย.  เพื่อเชิญพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาชี้แจงแถลงข้อเท็จจริงต่อ กมธ. ป.ป.ช. ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 14 พ.ย. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดที่ สผ.0019.05/945 เรื่องขอเชิญมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อ กมธ. ป.ป.ช. 

ทั้งนี้ เนื้อหาในหนังสือระบุว่า อาศัยอำนาจตามมาตรา 129 วรรคสี่ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554 คณะกรรมาธิการฯจึงมีมติกราบเรียนเชิญท่านมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการด้วยตนเอง พร้อมเอกสารที่ท่านใช้กล่าวถ้อยคำนำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2562 และหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรนำส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังกล่าว รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชุด (ถ้ามี) ในวันพุธที่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม หมายเลข 409 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ในประเด็นข้อซักถาม ดังนี้

1.พรรคพลังประชารัฐเสนอชื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรี 2. การเลือกประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 3.การเลือกนายกรัฐมนตรี 4.การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี 5.การถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์ 6.คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้วินิจฉัย 7.การตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 8.การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ต่อสภาผู้แทนราษฎร 9.เหตุที่ไม่ถอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าวออกไป แล้วถวายสัตย์ให้ถูกต้อง 10. เคยมีอดีตรัฐมนตรีหลายคนถูกศาลพิพากษาจำคุกข้อหาทุจริตงบประมาณแผ่นดิน 

11.ถ้าหากสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 จะมีวิธีการป้องกันอย่างไรไม่ให้รัฐมนตรีทุจริต 12.ถ้ารัฐมนตรีทุจริตท่านจะรับผิดชอบอย่างไร 13.ต่างชาติก็ทราบว่าคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ถูกต้อง จึงรับหน้าที่ไม่ได้ และไม่ยอมทำสัญญาหรือโครงการใดๆ กับรัฐบาล ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ 14.ประธานวุฒิสภาท่านปัจจุบันเคยดำรงตำแหน่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อครบวาระก็ได้รับการสรรหาเป็นวุฒิสภาและประธานวุฒิสภา 15.รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ การถวายสัตย์ฯ ไม่ครบถ้วนเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 มาตรา 3 วรรคสองหรือไม่ 

16.การถวายสัตย์ฯ ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 คณะรัฐมนตรีจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ การที่ท่านและคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบาย ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการ อนุมัติโครงการต่างๆ แม้กระทั่งการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา จึงเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 มาตรา 5 จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง.

ดูข่าวต้นฉบับ