เปิด ตำแหน่งงานว่าง กว่า 7.4 หมื่นอัตรา ต้องการแรงงานผลิตสูงสุด

The Bangkok Insight อัพเดต 06 ส.ค. เวลา 05.17 น. • เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 05.17 น. • The Bangkok Insight
เปิด ตำแหน่งงานว่าง กว่า 7.4 หมื่นอัตรา ต้องการแรงงานผลิตสูงสุด

ตำแหน่งงานว่าง กว่า 7.4 หมื่นอัตราทั่วประเทศ ชี้ 5 งานที่มีความต้องการจ้างงานสูงสุด แรงงานผลิตนำ ตามด้วย พนักงงานขาย และจัดส่งสินค้า

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดี กรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า จากตำแหน่งงานว่างที่ได้รับแจ้ง จำนวน 272,879 อัตราทั่วประเทศ มีการส่งเสริมผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ให้ได้รับการบรรจุงานไปแล้วกว่า 198,430 คน จึงยังเหลือ ตำแหน่งงานว่างกว่า 7.4 หมื่นอัตรา ที่สามารถรองรับผู้ว่างงาน รวมถึง นักศึกษาจบใหม่ และผู้ต้องการหางาน

ตำแหน่งงานว่าง

สำหรับตำแหน่งงานว่าง ที่มีความต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรกคือ 1. แรงงานด้านการผลิต, แรงงานทั่วไป 2. พนักงานขาย 3. พนักงานจัดส่งสินค้า 4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 5. พนักงานขับรถยนต์

นอกจากนี้ กรมการจัดหางาน ยังได้ตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part – time เพื่อให้สามารถจ้างงานเป็นรายชั่วโมง (Job Sharing) ซึ่งปัจจุบัน มีตำแหน่งงานว่าง 2,267 อัตรา มีผู้ได้รับการบรรจุแล้ว จำนวน 506 คน และมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งภายใต้มาตรการการช่วยเหลือฯ Covid-19 นี้ ได้ปล่อยกู้ไปแล้ว 25 ราย หรือกลุ่ม เป็นเงิน 3,230,000 บาท

ทั้งนี้ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ ให้การจ้างงานภายในประเทศชะลอตัว สถานประกอบกิจการปิดตัวลง จนเกิดปัญหามีผู้ว่างงานจำนวนมาก นั้น กรมการจัดหางาน ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเร่งดำเนินการ ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ ในรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่าง

ขณะที่ กิจกรรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อาทิ โครงการจ้างงาน เพื่อลดผลกระทบ จากการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มีเป้าหมายจ้างงาน ผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 700 คน ให้ช่วยปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ภารกิจ และการดำเนินงาน ของกรมการจัดหางาน เช่น สำรวจข้อมูลความต้องการทำงาน ความต้องการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Part-time การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

สุชาติ พรชัยวิเศษกุล

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ โดยได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท จำนวน 45 วัน ซึ่งได้ดำเนินการจ้างงาน ตามโครงการครบตามเป้าหมาย

ส่วนนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหางานทำ หรือคนที่ว่างงาน กรมการจัดหางาน มีช่องทางหางานทำ ทางศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัด หรือศูนย์จัดหางานสาขาทุกแห่ง และยังมีบริการจัดหางาน รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง https://smartjob.doe.go.th

พร้อมกันนี้ ยังให้บริการจัดหางาน ภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการนัดพบแรงงาน โครงการจัดหางานเชิงรุก เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ซึ่งสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ ได้ทาง www.doe.go.th หรือ https://smartjob.doe.go.th

ขณะเดียวกัน ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ คือบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet) ให้บริการในรูปแบบ QR Code ด้วย

"รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจ้างงาน เพื่อเยียวยาพี่น้องแรงงานไทย และจะเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหางานทำ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน" นายสุชาติฯ กล่าว

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ดูข่าวต้นฉบับ