เปิดโปรไฟล์ 6 รัฐมนตรีป้ายแดง ครม.ประยุทธ์2/2

PPTV HD 36 อัพเดต 06 ส.ค. เวลา 07.41 น. • เผยแพร่ 06 ส.ค. เวลา 07.24 น.
เปิดโปรไฟล์ 6 รัฐมนตรีป้ายแดง ครม.ประยุทธ์2/2
ตามคาด ครม.ประยุทธ์ 2/2 เปิดโปรไฟล์ 6 รัฐมนตรีใหม่

ครม.ประยุทธ์ 2/2 ลงตัว เปิดชื่อ ว่าที่ 6 รัฐมนตรี

ด่วน !! โปรดเกล้าฯ ครม. "ประยุทธ์ 2/2"

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปัจจุบันอายุ 60 ปี

การศึกษา -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน -กรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited -ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

-รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) -กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) -ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

โดยในวันที่ 24 ก.ค.63 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไทย ว่า นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  ได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ปตท. เนื่องจากมีภารกิจอื่น

อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่ได้ปรากฎชื่อ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด และปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ-กรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ แต่เจ้าตัวได้ปฎิเสธ จนปรากฎหนังสือลาออกของนายสุพัฒนพงษ์ ซึ่งหลายฝ่ายก็ยังสงสัยอยู่ว่านายสุพัฒนพงษ์ ได้รับการติดต่อหรือทาบทามจากใครให้เข้ามารับตำแหน่ง  

 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เกิดวันที่ 15 เม.ย. 2503 ปัจจุบันอายุ 60 ปี

การศึกษา - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต ม.รามคำแหง -ปริญญาโท Master of Arts (Public Administration) ม.ธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ชัยนาท พรรคไทยรักไทย -พ.ศ.2550 ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย ซึ่งถูกยุบ -พ.ศ.2561 ร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ พร้อมกับรับตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค -พ.ศ.2562 ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจ.ชัยนาท พรรคพลังประชารัฐ

โดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63 นายอนุชา ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค

อย่างไรก็ตามนายอนุชา ถือเป็น 1 ใน 3 แกนนำผู้ก่อตั้งกลุ่ม สามมิตร โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม และนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และปัจจุบันถือว่ามีความใกล้ชิดและได้รับความไว้วางใจ จากพล.อ.ประวิตร อีกด้วย

 

นายปรีดี ดาวฉาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เกิดวันที่ 9 ก.ย. 2501 ปัจจุบันอายุ 61 ปี

การศึกษา -ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ม.ธรรมศาสตร์  -เนติบัณฑิตไทย -ปริญญาโท นิติศาสตรบัณฑิต ม.อิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน –ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) –ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด –ประธานกรรมการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด –กรรมการ บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด –สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

โดยในวันที่ 24 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย พันจากตำแหน่ง โดยบมจ.ธนาคารกสิกรไทย ขอเรียนว่า นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ตกลงร่วมกับธนาคารที่จะยุติสัญญาว่าจ้างกรรมการผู้จัดการก่อนครบกำหนด และได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายปรีดี ได้มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษารัฐบาลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ รวมถึงการจัดทำ พ.ร.ก.กู้เงิน 1.9 ล้านล้านบาทอีกด้วย 

 

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม เกิดวันที่ 20 ม.ค.  2497 ปัจจุบันอายุ 66 ปี

การศึกษา -ปริญญาตรี ครั้งแรกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ร่วมก่อตั้ง พรรคจุฬาประชาชน ปี พ.ศ. 2519 ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ได้ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ในป่าที่ เขตจังหวัด พัทลุง ตรัง และสตูล อยู่ประมาณ 4 ปี เมื่อเหตุการณ์สงบแล้วจึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางการศึกษาจากแพทย์ศาสตร์มาศึกษาด้านรัฐศาสตร์ วิทยาลัยชาร์ลตัน สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาตรี  -ปริญญาโท ม.จอร์เจีย -ปริญญาเอก ม.โคลัมเบีย

ประสบการณ์ทำงาน -ที่ปรึกษาศ.มารุต บุนนาค ประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น -ที่ปรึกษานายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง -ที่ปรึกษาพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย -รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

-หัวหน้าพรรคมหาชน -พ.ศ. 2550 รองหัวหน้าพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา -คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -นักวิชาการและอธิการวิทยาลัยรัฐกิจ ม.รังสิต -กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และราชภัฎภูเก็ต -พ.ศ. 2561 สมาชิกและกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย

อย่างไรก็ตามในวันที่ 20 ก.ค.63 ที่ผ่านมา ม.ร.ว.จัตตุมงคล โสณกุล ได้ยื่นใบลาออกจากรมว.แรงงาน พรรครวมพลังประชาชาติไทย ยืนยันว่าเสนอชื่อ นายเอนก ขึ้นเป็น รมว.แรงงงานแทน แต่สุดท้ายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เพื่อขอแลกกระทรวงให้นายเอนกมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เกิดวันที่ 15 ก.ค. 2517 ปัจจุบันอายุ 46 ปี

การศึกษา -ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก

ประสบการณ์ทำงาน -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังชล -สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ

ทั้งนี้นายสุชาติ ถือว่ามีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรี ตั้งแต่ช่วงแรกในการจัดตั้งรัฐบาล และก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน แต่ช่วงต้น เกิดปัญหาแย่งเก้าอี้กันของพรรคร่วมและรัฐบาลในขณะนั้นก็ต้องใช้เสียงพรรคร่วมเพราะปริ่มน้ำ นายสุชาติจึงยอมให้พรรคร่วม แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นสัญญาใจ และนายสุชาติ ก็เป็นถึงประธานส.ส.ของพรรค

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้มีก็ปัญหาเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงาน เพราะเจ้าของเดิมอย่างรวมพลังประชาชาติไทยไม่ยอมแต่สุดท้าย ก็จบลงด้วยการยกหูของพล.อ.ประยุทธ์

 

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เกิดวันที่ 29 ต.ค พ.ศ. 2516 ปัจจุบัน อายุ 46 ปี

การศึกษา -ปริญญาตรีสถิติศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา -ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์) -ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) จากวิทยาลัยวอร์ตันแห่งม.เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน -อาจารย์ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) –ที่ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน -ดูแลยุทธศาสตร์การลงทุนของกองทุนประกันสังคม โดยดูเรื่องการบริหารเงินตอบแทนการลงทุน-ผู้ช่วยรัฐมนตรี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง-พ.ศ. 2562 ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ –โฆษกรัฐบาล

โดยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 63 นางนฤมล ได้รับเลือกให้เป็นเหรัญญิก พรรคพลังประชารัฐ โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค

อย่างไรก็ตาม นางนฤมล ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการช่วยเสนอแนะและร่างนโยบายให้กับพรรคพปชร. ใช้หาเสียง โดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับด้านการเกษตร มารดาประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) ซึ่งก่อนหน้านี้ชื่อนางนฤมล เคยปรากฎเป็นแคนดิเดตรัฐสำนักนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อนายอนุชา ได้รับตำแหน่งนี้ จึงมีการเปิดตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยแรงงานให้นางนฤมล เพราะถือว่ามีความรู้และเคยผ่านมาของกระทรวงแรงงานมาก่อน

 

 

 

 

 

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ