เปิดเทรนด์ ‘กิ๊ก’ ออนไลน์มาแรง แนะองค์กรเน้น ‘ยืดหยุ่น’ มัดใจแรงงานยุค 4.0

The Bangkok Insight อัพเดต 08 ก.ค. 2562 เวลา 23.44 น. • เผยแพร่ 08 ก.ค. 2562 เวลา 23.31 น. • The Bangkok Insight
เปิดเทรนด์ ‘กิ๊ก’ ออนไลน์มาแรง แนะองค์กรเน้น ‘ยืดหยุ่น’ มัดใจแรงงานยุค 4.0

ในยุคดิจิทัล ดิสรัปชั่น ส่งผลให้เกิดอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้น โดยเฉพาะรูปแบบงานระยะสั้น หรือ กิ๊ก (GIG) ที่สามารถสร้างรายได้เสริมพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ มาดูกันว่า กิ๊กประเภทไหนมาแรง และเหมาะกับคุณในยุคนี้

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปแมนพาวเวอร์กรุ๊ปได้สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,567 คน เกี่ยวกับงานระยะสั้น พบว่า มีกลุ่มอาชีพที่น่าจับตาและมีการแข่งขันสูง เห็นได้จากแนวโน้มการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง อินสตาแกรม และเฟซบุ๊ก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ทำให้การเปิดร้านค้าขายสินค้าออนไลน์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างมีถึง 30.77% ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์เป็นอาชีพเสริม และบางกลุ่มก็เปลี่ยนเป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ดีทีเดียว

นอกจากนี้ กลุ่มอาชีพที่เป็นแอดมินดูแลเพจร้านค้า เว็บไซต์ และร้านค้าออนไลน์ มีถึง 10.26% เท่ากันกับอาชีพพนักงานขายซึ่งอยู่ที่ 10.26% เช่นกัน ตามด้วย อาชีพบล็อกเกอร์ และงานคีย์ข้อมูล พิมพ์งาน ที่มีสัดส่วนติดท็อป 5 อยู่ที่ 7.69% ซึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มงานดังกล่าวไม่ต้องเดินทางสามารถทำงานที่ไหนก็ได้จึงเป็นกลุ่มงานที่สร้างรายได้เสริมได้ดีในปัจจุบัน

ด้านกลุ่มงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางอย่างอาชีพ “หมอดู” ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยม และมีหลายศาสตร์ให้เลือกนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ถึง 5.13% ขณะที่งานออกแบบและตกแต่งภายในมีสัดส่วนอยู่ในระดับเดียวกับหมอดูคือ 5.13% ส่วนกลุ่มงานที่เป็นการใช้ทักษะต่างๆ เช่น งานด้านภาษา งานแปล งานเขียนบทความ คำบรรยายในภาพยนตร์ (Subtitle) งานพิสูจน์อักษร รวมถึงงานที่เกี่ยวกับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย งานออกแบบไลน์ สติกเกอร์ เน็ตไอดอลและกลุ่มช่างแต่งหน้า มีสัดส่วนอยู่ที่ 2.56%

ผลสำรวจดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการทำงานในแบบใหม่ของแรงงานยุคปัจจุบันที่สามารถมีได้หลายหลายอาชีพ หลากหลายประเภทงาน ไม่ว่าจะเป็นงานนอกเวลา งานด่วน งานจ้างตามสัญญา งานชั่วคราว งานอิสระ งานรับเหมา งานออนไลน์และการทำงานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เทรนด์การทำงานลักษณะแบบนี้ได้เข้ามามีบทบาท ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างด้วย

ดังนั้น องค์กรจึงต้องปรับตัวทั้งโครงสร้างและรูปแบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น โดยมีทั้งแรงงานประจำ มีการใช้เอาท์ซอร์ส การจ้างงานแบบชั่วคราวและสัญญาจ้างในระยะเวลาต่างๆ ซึ่งทิศทางจะเริ่มมีการสอดรับกันมากขึ้น และถือเป็นทิศทางที่ดี แรงงานที่มีทักษะการทำงานเฉพาะด้านจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น

ในส่วนของภาคแรงงานเอง ก็ควรปรับตัวด้วย 5 ทักษะ ได้แก่ 1. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่หลากหลาย 2. มีวินัยและความรับผิดชอบสูง 3. การบริหารจัดการชีวิต 4. มีความยืดหยุ่นรับมือความหลากหลาย 5. เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ดูข่าวต้นฉบับ