เปิดหลักเกณฑ์ "ชิมช้อปใช้เฟส3" ปลดล็อกใช้เงินได้ทุกจังหวัด 14พ.ย.วันแรก รอบแรกเต็มแล้ว รอลุ้นอีกครั้งเย็นนี้

MATICHON ONLINE อัพเดต 14 พ.ย. 2562 เวลา 02.56 น. • เผยแพร่ 14 พ.ย. 2562 เวลา 02.49 น.
ชิมช้อปใช้

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลังแจ้งว่า มาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 3 ได้มีการปลดล็อคเรื่องระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563 ปลดล็อคเรื่องพื้นที่การใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งจังหวัดที่มีทะเบียนบ้าน และปลดล็อคเรื่องประเภทการใช้จ่าย สามารถใช้จ่ายค่าบริการแพ็กเกจที่พักพร้อมการเดินทางหรือบริการที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง ปลดล็อคให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นโดยเปิดรอบลงทะเบียนเฉพาะให้สำหรับผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จำนวน 5 แสนราย จากจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งหมดในเฟสที่ 3 นี้ 2 ล้านราย ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเป๋าตังในการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มสินค้าโอท็อปและสินค้าชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งการประสานกับไปรษณีย์ไทยเพื่อจัดส่งสินค้า

ทั้งนี้ มาตรการชิมช้อปใช้ เฟส 3 จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มจำนวนไม่เกิน 2 ล้านคน แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 1.5 ล้านคน เปิดลงทะเบียนในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป วันละ 7.5 แสนคน

แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ รอบเวลา 6.00 น. และ 18.00 น. รอบละ 3.75 คน โดยจะมีการเก็บตกการลงทะเบียนในวันที่ 16 พฤศจิกายน

และผู้สูงอายุที่ครบ 60 ปี 5 แสนราย เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบตามสิทธิ โดยผู้รับสิทธิในเฟส 3 จะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับการใช้จ่ายจากเงินของประชาชนเองผ่าน G-Wallet 2 เป็นเงินชดเชย 15% ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท หรือเงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท และเงินชดเชย 20% ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท หรือเงินชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท เช่นเดียวกับชิมช้อปใช้ เฟส 1 และ 2 ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วยังใช้ได้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 เช่นกัน

อย่างไรก็ตามมาตรการชิมช้อปใช้ เฟสที่ 1 และ 2 มีผู้ได้รับสิทธิ์ทั่วประเทศ 12,901,825 คน มียอดใช้จ่ายแล้ว 12,450 ล้านบาท แบ่งเป็น G-Wallet 1 มูลค่า 11,465 ล้านบาท และ G-Wallet 2 มูลค่า 984 ล้านบาท โดยเชื่อว่าหลังจากการปลดล็อคเรื่องต่างๆ จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยจากมาตรการชิมช้อปใช้ในส่วน G-Wallet 2 เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่งเสริมการใช้การจ่ายให้คึกคึกต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2562 นี้ ซึ่งเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวมีการเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายรับเทศกาลปีใหม่ และยังคาบเกี่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วย ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายจะมีการจัดชิงโชคทั้งปะชาชนที่ใช้จ่ายและร้านค้าที่รับชำระเงิน ขณะนี้ธนาคารกรุงไทยอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยเพราะต้องพิจารณาภายใต้พระราชบัญญัติการพนัน คาดว่าจะออกมาเร็ว ๆ นี้ สำหรับมาตรการชิมช้อปใช้ทั้ง 3 เฟส เตรียมวงเงินที่จะคืนให้ประชาชนรวม 9,000 ล้านบาท คาดว่าจะเพียงพอรองรับการใช้จ่ายของประชาชนที่จะเกิดขึ้น

ลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส3 ที่นี่!!

ดูข่าวต้นฉบับ