เปิดรายชื่อ 15 กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ “ถูกแบนถ้าพรรคถูกยุบ”

workpointTODAY อัพเดต 11 ธ.ค. 2562 เวลา 10.27 น. • เผยแพร่ 11 ธ.ค. 2562 เวลา 10.27 น. • Workpoint News
เปิดรายชื่อ 15 กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ “ถูกแบนถ้าพรรคถูกยุบ”

จากกรณีวันนี้ (11 ธ.ค. 62) คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติเสียงข้างมากส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 191,200,000 บาท ฝ่าฝืนมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ที่ระบุว่า ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

หากศาลรัฐธรรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรค กรรมการบริหารพรรคทั้ง 15 คน ก็จะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ไม่กำหนดปี)

รายชื่อกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ 15 คน ประกอบด้วย 

  • ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (พ้นสภาพ ส.ส.)
  • ปิยบุตร แสงกนกกุล
  • กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ
  • ชำนาญ จันทร์เรือง
  • พล.ท.พงศกร รอดชมภู
  • รณวิต หล่อเลิศสุนทร (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
  • พรรณิการ์ วานิช
  • ไกลก้อง ไวทยการ
  • นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
  • สุนทร บุญยอด (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
  • เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์
  • สุรชัย ศรีสารคาม
  • เจนวิทย์ ไกรสินธุ์
  • ชัน ภักดีศรี (ไม่ได้เป็น ส.ส.)
  • จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ
ดูข่าวต้นฉบับ