เปิดผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมนครปฐม ‘ชาติไทยพัฒนา’ ชนะขาด!

The Bangkok Insight อัพเดต 24 ต.ค. 2562 เวลา 00.10 น. • เผยแพร่ 24 ต.ค. 2562 เวลา 00.10 น. • The Bangkok Insight
เปิดผลคะแนนเลือกตั้งซ่อมนครปฐม ‘ชาติไทยพัฒนา’ ชนะขาด!

ผู้สื่อข่าวรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 5 จ.นครปฐม อย่างไม่เป็นทางการ ผลปรากฏว่า

1. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคชาติไทยพัฒนา ได้ 37,675 คะแนน

2. นายไพรัฏฐโชติก์ จันทรขจร พรรคอนาคตใหม่ ได้ 28,216 คะแนน

3. นายสุรชัย อนุตธโต พรรคประชาธิปัตย์ ได้ 18,425 คะแนน

4. นางลาวัลย์ สิงห์สถิต พรรคเสรีรวมไทย ได้ 2,261 คะแนน

5. น.ส.ปริมปรางค์ แสงสว่าง พรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ 465 คะแนน

6. นายเพชร จันทร์ดา พรรคเพื่อชีวิตใหม่ ได้ 226 คะแนน

7. น.ส.สิริขวัญ แย้มมูล พรรคพลังสังคม ได้ 154 คะแนน

ทั้งนี้ ผลปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 143,542 คน มีผู้มาแสดงตน 91,043คน (63.43%) เป็นบัตรดี 87,424 บัตร (96.03%) บัตรเสีย 1,623 บัตร (1.78%) บัตรไม่เลือกผู้ใด 1,996 บัตร (2.19%)

สำหรับผลคะแนนเลือกตั้งวันที่ 24 มีนาคม 2562 จำนวนทั้งหมด 23 พรรค มีดังนี้

พรรคอนาคตใหม่ 34 ,164 คะแนน

พรรคประชาธิปัตย์ 18,970 คะแนน

พรรคพลังประชารัฐ 18,741คะแนน (ครั้งนี้ไม่ส่งผู้สมัคร)

พรรคชาติไทยพัฒนา 12,279 คะแนน

พรรคเสรีรวมไทย 6,010 คะแนน

พรรคไทยศรีวิไลย์ 394 คะแนน

พรรคพลังสังคม 121 คะแนน

ภาพจาก ศูนย์ประสานงาน เผดิมชัย สะสมทรัพย์

ดูข่าวต้นฉบับ