เปิดปฏิทินงบประมาณ 2563 ถ้าไม่ผ่าน รัฐบาลล่มทันที

ไทยรัฐออนไลน์ เผยแพร่ 16 ต.ค. 2562 เวลา 03.29 น. • Thairath Exclusive
ภาพไฮไลต์

วันที่ 17 ตุลาคมนี้ เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรจะเปิดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2563 และเป็นการอภิปรายวาระแรกเพื่อพิจารณารับหลักการ จึงเป็นที่จับตามองของหลายฝ่ายว่ารัฐบาลจะได้เสียงสนับสนุนให้ผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวหรือไม่ เพราะหากไม่ผ่าน รัฐบาลต้องลาออกหรือยุบสภา ซึ่งปฏิทินเกี่ยวกับพ.ร.บ.งบประมาณ 2563 มีดังนี้