เปิดชื่อ"ส.ส.อนาคตใหม่" รับ-ไม่รับ"พ.ร.ก.โอนกำลังพลฯ"

เดลินิวส์ อัพเดต 17 ต.ค. 2562 เวลา 10.18 น. • เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 09.53 น. • Dailynews
เปิดชื่อ
เปิดรายชื่อส.ส.อนาคตใหม่รับ-ไม่รับพ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพล แจงเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ที่จะตัดสินใจโหวต

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. ที่รัฐสภา สำหรับการลงมติ พ.ร.ก.โอนอัตรากำลังพลและงบประมาณบางส่วนของกองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ไปเป็นหน่วยงานบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ซึ่งเป็นส่วนราชการในพระองค์ พ.ศ. 2562 ที่ครม. เป็นผู้เสนอ มีส.ส. นั้น พรรคอนาคตใหม่มี ส.ส. จำนวน 81 คน ซึ่งธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ถูกศาลรัฐธรรมนูญให้งดการฏิบัติหน้าที่ และนายจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.นครปฐม ลาออกจากตำแหน่ง อยู่ระหว่างการเลือกตั้งซ่อม ทำให้เหลือ ส.ส.ในสภา จำนวน 79 คน

ทั้งนี้มีส.ส.ไม่เห็นด้วย จำนวน 70 คน ประกอบด้วย 1.นายกฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ พรรคอนาคตใหม่ 2.นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธามณี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 3.นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่ 4.นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 5.นายเกษมสันต์ มีทิพย์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

6.นายไกลก้อง ไวทยากร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 7. นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส. ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ 8.นายคารม พลพรกลาง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 9.นายคำพอง เทพาคำ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 10.นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่

11.นายจิรวัฒน์  อรัณยกานนท์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ 12.นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ ส.ส.ฉะเชิงเทรา พรรคอนาคตใหม่ 13.นายจุลพันธ์  โนนศรีชัย ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 14.นายเจนวิทย์  ไกรสินธุ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 15.พันตำรวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

16.นายชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 17.นายโชติพิพัฒน์  เตชะโสภณมณี ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ 18.น.ส.ญาณธิชา  บัวเผื่อน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 19.นายฐิตินันท์  แสงนาค ส.ส.ขอนแก่น พรรคอนาคตใหม่ 20.นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่

21.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ 22.นายณัฐพล  สืบศักดิ์วงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 23.นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 24.นายทวีศักดิ์  ทักษิณ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

25.นายทศพร  ทองศิริ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ 26.นายทองแดง  เบ็ญจะปัก ส.ส.สมุทรสาคร พรรคอนาคตใหม่ 27.นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร ส.ส.กทม.พรรคอนาคตใหม่ 28.นายธัญญ์วาริน  สุขะพิสิษฐ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 29.นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 30.นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

31.นายนิติพล  ผิวเหมาะ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 32.น.ส.เบญจา  แสงจันทร์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 33.นายปกรณ์วุฒิ  อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 34.นายปดิพัทธ์  สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก พรรคอนาคตใหม่ 35.นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

36.นายปริญญา ช่วยเกตุ  คีรีรัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 37.นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 38.พลโท พงศกร  รอดชมภู ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 39.น.ส.พรรณิการ์ วานิช ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  40.นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

41.นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 42.นายพีรเดช  คำสมุทร ส.ส.เชียงราย พรรคอนาคตใหม่ 43.นายมณฑล  โพธิ์คาย ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ 44.น.ส.เยาวลักษณ์  วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 45.นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

46.นายวรภพ  วิริยะโรจน์ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 47.นางสาววรรณวรี  ตะล่อมสิน ส.ส.กทม.พรรคอนาคตใหม่ 48.นางสาววรรณวิภา  ไม้สน ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 49.นายวาโย  อัศวรุ่งเรือง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 50.นายวินท์  สุธีรชัย ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

51.นายวิรัช  พันธุมะผล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 52.นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 53.นายวุฒินันท์  บุญชู ส.ส.สมุทรปราการ พรรคอนาคตใหม่ 54.นายศักดินัย  นุ่มหนู ส.ส.ตราด พรรคอนาคตใหม่ 55.นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

56.นายสมเกียรติ  ไชยวิสุทธิกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 57.นายสมเกียรติ  ถนอมสินธุ์ ส.ส.กทม. พรรคอนาคตใหม่ 58.นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  59.นายสมัคร  ป้องวงษ์ ส.ส.สมุทรสาคร พรรคอนาคตใหม่ 60.นายสำลี  รักสุทธี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

61.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่  62.พลตำรวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 63.นายสุรชัย  ศรีสารคาม ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 64.นายสุรเชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 65.นายสุรวาท  ทองบุ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่

66.นายองค์การ  ชัยบุตร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 67.นายอภิชาติ  ศิริสุนทร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 68.นางอมรัตน์  โชคปมิตต์กุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 69.นายเอกการ  ซื่อทรงธรรม ส.ส.แพร่ พรรคอนาคตใหม่ 70.นายเอกภพ  เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย พรรคอนาคตใหม่

อย่างไรก็ตาม มีส.ส.พรรคอนาคตใหม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนด 3 คน ได้แก่ 1.น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ 2.นายจารึก ศรีอ่อน ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่  3.พ.ต.ท.ฐนภัทร  กิตติวงศา ส.ส.จันทบุรี พรรคอนาคตใหม่ และมี ส.ส.ใช้สิทธิงดออกเสียง 1 คน คือ นางสาวศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ 

นอกจากนี้ มี ส.ส.ที่มาร่วมประชุมสภาในวันนี้แต่ไม่ร่วมลงคะแนนในการโหวต พ.ร.ก. คือ 1.นายนิรามาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 2.นายอนาวิล รัตนสถาพร ส.ส.ปทุมธานี พรรคอนาคตใหม่ และ 3.น.ส. จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ขณะที่ใช้สิทธิลา 2 คน ได้แก่ น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา ลาประชุมเนื่องจากมารดาเสียชีวิต และน.ส.ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ลาประชุม เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ 

ทั้งนี้แหล่งข่าวพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ในการโหวต พ.ร.ก.ดังกล่าว ไม่ได้มีมติพรรคกำหนดว่าต้องโหวตไปในทิศทางเดียวกัน ให้เป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. แต่ละคนที่จะตัดสินใจในการโหวต.

 

ดูข่าวต้นฉบับ