เปิดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด สั่งคืนสิทธิ 'ซีพี' ชิงอู่ตะเภา

กรุงเทพธุรกิจ เผยแพร่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 16.04 น.

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.62 ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ. 381/2562 ระหว่าง บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด ที่ 1 บริษัท บี.กริม จอยน์ เว็นเจอร์ โฮลดิ่ง จำกัด ที่ 2 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ที่ 3 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ที่ 4 (ผู้ฟ้องคดี) กับคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก (ผู้ถูกฟ้องคดี)

คดีนี้ผู้ฟ้องทั้งห้ายื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 757/2562 หมายเลขแดงที่ 1066/2562 ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

อ่านเพิ่มเติม*ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ อ. 381/2562 *

ดูข่าวต้นฉบับ