เปิดกำหนดการ ‘สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส’ เสด็จเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 35 ปี

The Bangkok Insight อัพเดต 20 พ.ย. 2562 เวลา 08.51 น. • เผยแพร่ 20 พ.ย. 2562 เวลา 00.28 น. • The Bangkok Insight
เปิดกำหนดการ ‘สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส’ เสด็จเยือนไทยครั้งแรกในรอบ 35 ปี

เปิดกำหนดการ 'สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส' ประมุขแห่งโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนไทยครั้งแรกรอบ 35 ปี ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.นี้

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ เปิดเผยกำหนดการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยครั้งแรกในรอบ 35 ปี ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อร่วมกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีบูชาขอบพระคุณหรือมิสซา ที่สนามศุภชลาศัย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 รวมถึงพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงกำหนดการในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2562 โดยครั้งนี้เป็นการเปิดเผยตารางเวลาในการเสด็จเยือนไทย พร้อมทั้งสถานที่ที่จะเสด็จเดินทางไปในแต่ละวัน

ภาพจาก แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงออกเดินทางด้วยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานฟูมิชิโน กรุงโรม วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของอิตาลี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของไทย

ส่วนวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จไปยังทำเนียบรัฐบาล มีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรี และ ครม.ให้การต้อนรับ จากนั้นเวลา 10.00 น.เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, เวลา 11.15 น. เสด็จอวยพรผู้ป่วย โรงพยาบาลเซนหลุยส์, เวลา 16.55 น.เสด็จเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ก่อนที่ในเวลา 18.00 น. จะทำพิธีบูชาขอบพระคุณ หรือ มิสซา ร่วมกับคริสตชนคาทอลิก ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ทั้งชาวคาทอลิกไทยและต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 6-7 หมื่นคน

ภาพจาก แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. เสด็จไปยังวัดคาทอลิกนักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบกับคณะบาทหลวงและนักบวช, เวลา 15.20 น. เสด็จไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกับบรรดาผู้นำสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และเวลา 17.00 น.เสด็จไปทำพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับเยาวชน ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

ภาพจาก แผนกคริสตศาสนธรรมผู้ใหญ่ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

จากนั้น วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.15 น. สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ออกเดินทางด้วยเครื่องบินสายการบินไทยเสด็จต่อไปยังท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ขอบคุณภาพปกจาก Pope Visit Thailand 

ดูข่าวต้นฉบับ