เปลี่ยนเวลาลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็น 06.00-23.59 น. เริ่ม 4 เม.ย.

อินโฟเควสท์ อัพเดต 03 เม.ย. เวลา 11.10 น. • เผยแพร่ 03 เม.ย. เวลา 09.41 น. • สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งปรับเวลาใหม่สำหรับการลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) เป็นเวลา 06.00 -23.59 น.ของทุกวัน เพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนให้ดียิ่งขึ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย.63 เป็นต้นไป

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะเริ่มปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับลงทะเบียนเฉพาะในช่วงเวลา 06.00 - 23.59 น. ของทุกวัน เนื่องจากในภาพรวมจำนวนผู้มาลงทะเบียนในแต่ละวัน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และในช่วงเวลากลางคืนมีปริมาณการเข้าใช้งานน้อย

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ระบบจะเปิดให้ยกเลิกการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ลงทะเบียนที่ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผ่านการตรวจสอบและคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะมีการทยอยส่ง SMS เพื่อแจ้งผลการลงทะเบียนทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิและไม่ได้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

"ในการนี้ ผู้ได้รับสิทธิขอให้รอรับเงินโอนเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิสามารถเข้าไปตรวจสอบสาเหตุได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com" โฆษกกระทรวงการคลังระบุ

สำหรับยอดลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มี.ค.63 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านราย (ณ สิ้นวันที่ 2 เม.ย.63) โดยการลงทะเบียนในแต่ละวันสรุปได้ ดังนี้

  • วันที่ 28 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียน 8.5 ล้านราย
  • วันที่ 29 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียน 10.2 ล้านราย
  • วันที่ 30 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียน 2.3 ล้านราย
  • วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีผู้ลงทะเบียน 1.1 ล้านราย
  • วันที่ 1 เมษายน 2563 มีผู้ลงทะเบียน 7.2 แสนราย
  • วันที่ 2 เมษายน 2563 มีผู้ลงทะเบียน 6.6 แสนราย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 เม.ย. 63)

ดูข่าวต้นฉบับ