เทียบเด็กกับผู้ใหญ่ มีอาการป่วย Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร

PostToday อัพเดต 09 เม.ย. 2563 เวลา 02.57 น. • เผยแพร่ 09 เม.ย. 2563 เวลา 02.58 น. • webmaster@posttoday.com
เทียบเด็กกับผู้ใหญ่ มีอาการป่วย Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร
เทียบเด็กกับผู้ใหญ่ มีอาการป่วย Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร
เทียบเด็กกับผู้ใหญ่ มีอาการป่วย Covid-19 แตกต่างกันอย่างไร

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่อง อาการและความรุนแรงของโรค

คำถามแรก ถ้าป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาการจะเป็นยังไงบ้าง

ตอบ ผู้ใหญ่กับเด็กอาการจะไม่เหมือนกันครับ

 • ผู้ใหญ่ประมาณร้อยละ 89 จะมีอาการไข้
 • ร้อยละ 68 จะมีอาการไอ
 • ร้อยละ 14 จะมีอาการอ่อนเพลียมีน้ำมูกพบได้ค่อนข้างน้อยแค่ประมาณร้อยละ 5
 • ร้อยละ 15 มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 • ร้อยละ 38 มีอาการอ่อนเพลีย
 • และร้อยละ 19 มีอาการหายใจลำบากหรือหายใจเร็วใน

ขณะที่เด็กจะมีอาการน้อยกว่า นั่นคือ

 • มีเด็กที่ป่วยด้วยโรคโควิดร้อยละ 42 ที่มีอาการไข้
 • ร้อยละ 49 มีอาการไอ (จะเห็นว่าอาการไอพบได้บ่อยกว่าไข้ ในเด็ก)
 • ร้อยละ 8 มีน้ำมูก
 • ร้อยละ 8 มีอาการอ่อนเพลีย
 • และร้อยละ 29% หายใจลำบากหรือหายใจเร็ว

คำถามที่สอง คือหากติดเชื้อแล้วจะเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหน

ตอบ ในกลุ่มผู้ที่มีอายุน้อยจะพบผู้ที่มีอาการรุนแรงค่อนข้างน้อย อายุมากขึ้นก็จะพบผู้ที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นด้วย นั่นคือ

 • หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุน้อยกว่า 39 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิตเพียง 0.2 คน
 • หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 40-49 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 0.4 คน
 • หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 50-59 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 1.3 คน
 • หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 60-69 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 3.6 คน
 • หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 70-79 ปีหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 8 คน
 • หากมีผู้ป่วยโรคโควิดที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปหนึ่งร้อยคน จะมีผู้เสียชีวิต 14.8 คน

จะเห็นได้ว่าหากผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคโควิดจะมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า เด็กแม้อาการจะไม่มาก แต่ถ้าในบ้านมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยกัน เด็กที่อาการไม่มากอาจทำให้ผู้สูงอายุติดเชื้อได้ ซึ่งหากผู้สูงอายุติดเชื้อขึ้นมาโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตก็จะสูงด้วย

ที่มา : เฟซบุ๊ก หมอแก้ว ผลิพัฒน์

ดูข่าวต้นฉบับ