เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 | Bangkok Design Week 2020

ZipEvent อัพเดต 17 ม.ค. 2563 เวลา 03.31 น. • เผยแพร่ 17 ม.ค. 2563 เวลา 03.30 น. • Korakoch Jantree
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 | Bangkok Design Week 2020

ด้วยจำนวนผู้เข้าชมเทศกาล Bangkok Design Week มากถึง 800,000 คนในการจัดเทศกาลฯ 2 ครั้ง เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 และ 2562 นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ และศักยภาพสำคัญของนักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานความร่วมมือต่างๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ ผ่านแนวคิด “The NEW-ist Vibes ออกแบบไปข้างหน้า” และ “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” ตามลำดับ การจัดเทศกาลฯ ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นระหว่างเทศกาลฯ รวมเป็นจำนวนสูงถึง 463,000,000 บาท

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563

RESILIENCE: NEW POTENTIAL FOR LIVING ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต

ปีที่ 3 ของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ จะเกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “Resilience: New potential for living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มนักสร้างสรรค์ องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมกันนำเสนอวิสัยทัศน์และผลงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพใหม่ๆ ให้กับกรุงเทพฯ ในการรองรับประชากรที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในอนาคต

Bangkok Design Week 2020

จากรายงานของสหประชาชาติว่าด้วยแนวโน้มของประชากรโลก สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ 55  เป็นร้อยละ 68 ซึ่งมากกว่าที่เป็นอยู่ถึงร้อยละ 13 เมื่อจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น พื้นที่ของเมืองจึงต้องมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้

แนวคิดในการวางแผนและบริการจัดการเมืองสมัยใหม่จึงต้องให้ความสำคัญทั้งในเรื่องการพัฒนาด้านกายภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และยังต้องสร้างให้เมืองเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กันไป การส่งเสริมเมืองให้มีคุณลักษณะ “Resilience” หรือความทนทานและการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

Bangkok Design Week 2020

จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการจัดเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจความท้าทาย และวางแผนการพัฒนาพื้นที่และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความแตกต่าง สร้างความปลอดภัยและส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่การร่วมมือกันตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชน สถาบัน องค์กร ให้หล่อหลอมเข้าด้วยกัน จนกลายเป็นเมืองที่มีความสามารถในการอยู่รอดและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์  

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2563 หรือ Bangkok Design Week 2020 ภายใต้แนวคิด “RESILIENCE: NEW POTENTIAL FOR LIVING ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต” จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ย่านเจริญกรุง – ตลาดน้อย สามย่าน อารีย์ – ประดิพัทธ์ และทองหล่อ – เอกมัย ซึ่งจะนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลักที่เป็นพื้นที่ในการนำเสนอศักยภาพใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ที่แตกต่างกันไปดังนี้

Bangkok Design Week 2020

SHOWCASE & EXHIBITION

การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการผลงานจากนักสร้างสรรค์และภาคธุรกิจที่นำเสนอแนวทางของการพัฒนาคน ชุมชน ธุรกิจ และเมือง ซึ่งใช้กระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลากหลายแง่มุม  

TALK & WORKSHOP

การบรรยายและเวิร์กช็อปโดยนักคิดนักสร้างสรรค์ไทยและระดับนานาชาติ ที่จุดประกายความคิดในการออกแบบอย่างยั่งยืน โดยการลด เลือกใช้ หรือ หมุนเวียนทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนในสังคม  

Bangkok Design Week 2020

CREATIVE DISTRICT PROJECT

กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ ทั้งในด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ผ่านการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง  

EVENT & PROGRAM

กิจกรรมที่เฉลิมฉลองให้กับความสร้างสรรค์ของชาวกรุงเทพฯ เช่น การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ ศิลปะ การแสดง รวมถึงการเปิดบ้าน/สตูดิโอ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเทศกาลฯ ที่เข้ามาทำความรู้จักกับสตูดิโอและนักสร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ (Open House/Open Studio)  

Bangkok Design Week 2020

CREATIVE MARKET

ตลาดนัดสร้างสรรค์ที่จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการแถวหน้าและหน้าใหม่ในกรุงเทพฯ และยังเป็นการขยายเครือข่ายธุรกิจไปที่กลุ่มผู้ซื้อ (Buyer) ทั้งจากไทยและต่างประเทศ

ติดตามความเคลื่อนไหวของเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ Bangkok Design Week ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2563 ได้ที่นี่

ฝากติดตามข่าวสารงานอีเว้นท์กับ Zipevent ในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ตามนี้เลย Line: Zipevent (อย่าลืมเติม @ ข้างหน้าด้วยนะคะ)
หรือจิ้มไปที่ลิงก์นี้ได้เลย @Zipevent
Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com 
Twitter: @Zipevent 
Facebook: @Zipevent
r />Instagram: @Zipevent
Website: www.zipeventapp.com 
Twitter: @Zipevent 
Facebook: @Zipevent

ดูข่าวต้นฉบับ