เทคนิคการปลูกแก้วมังกรแบบง่ายๆ และลดต้นทุน

รักบ้านเกิด อัพเดต 17 ต.ค. 2562 เวลา 05.55 น. • เผยแพร่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 05.55 น. • รักบ้านเกิด.คอม

แก้วมังกรเป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงชอบอากาศร้อนและแดดจัด สามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน ในการปลูกแก้วมังกรนั้นจึงควรเลือกพื้นที่ปลูกให้อยู่ในที่โล่งแจ้งไม่มีร่มเงาของต้นไม้อื่นมาบดบัง แก้วมังกรจึงจะสามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ(ลุงนิล)เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 จังหวัดชุมพร เวลา 13.40 น.ถึงเทคนิคการปลูกแก้วมังกรแบบง่ายๆ ลดต้นทุนในแบบของลุงนิลว่ามีขั้นตอนและวิธีการปลูกอย่างไร

คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ กล่าวว่า ในสวนพืชคอนโด 9 ชั้น ของท่านนั้นปลูกพืชผัก ผลไม้ไว้อย่างมากมายหลายชนิด คิดว่าต้องการจะรับประทานพืช ผัก ผลไม้ ชนิดไหน ก็มีครบถ้วนในสวนของลุงนิล และในแต่ละวันก็จะมีเกษตรกรมาเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้จากสวนของลุงนิลมากมายเป็นประจำทุกวัน และผลไม้อีกอย่างหนึ่งที่เกษตรกรหลายๆท่านสนใจวิธีการปลูกของลุงนิลก็คือ แก้วมังกร ซึ่งการปลูกแก้วมังกรของลุงนิลนั้นปลูกแบบไม่ต้องใช้ เสาปูน หรือเสาไม้ให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่ลุงนิลจะใช้ต้นไม้ในสวนของลุงนิลมาเป็นเสาในการปลูกแทน นั่นก็คือต้นหมากนั่นเอง
วัสดุอุปกรณ์ :
1.ต้นไม้ในสวน
2.เหล็กที่ใช้ในการทิ่มดินเพื่อปลูก
3.เชือกฟาง
4.กรรไกรหรือมีดที่สะอาดตัดกิ่งพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการปลูก :
1.ใช้ต้นหมากหรือต้นไม้ชนิดอื่นที่สามารถนำมาเป็นเสาปลูกแก้วมังกรได้
2.เตรียมกิ่งพันธุ์แก้วมังกรตัดด้านปลายและด้านโคนออกให้เหลือความยาวประมาณ 1 ศอก จากนั้นนำเหล็กแหลมทิ่มดินบริเวณต้นหมากให้เป็นรูลึกประมาณ 3 นิ้ว แล้วนำด้านโคนของแก้วมังกรทาบกับต้นหมากแล้วฝังกิ่งพันธุ์ลงไปกลบดินให้สนิทแล้วใช้เชือกฟางมัดกับต้นหมากป้องกันการล้มของกิ่งพันธ์แก้วมังกร
คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ กล่าวต่ออีกว่า การปลูกแก้วมังกรนั้นอย่าปลูกในพื้นที่ที่เป็นร่องน้ำไหลผ่าน เพราะแก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ไม่ชอบน้ำ และไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยอะไรให้มากมาย ให้ดูแลโดยการใช้ใบไม้แห้ง ทางมะพร้าวที่มีอยู่ในสวน หรือแม้กระทั่งซังทะลายปาล์มเปล่ามาคลุมโคนต้นเพื่อเป็นปุ๋ยชั้นดีเยี่ยมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยใส่แต่อย่างใด
เพียงเท่านี้เกษตรกรที่สนใจจะปลูกแก้วมังกรเพื่อสร้างเป็นอาชีพแต่มีต้นทุนน้อย ก็สามารถปลูกแก้วมังกรได้เลยด้วยวิธีการปลูกแบบง่ายๆได้ผลผลิตดีเหมือนการปลูกแบบทั่วไปในแบบของลุงนิล สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมบูรณ์ ศรีสุบติ (ลุงนิล) โทร.087-4660596

ดูข่าวต้นฉบับ