เตือน ปชช. ห้ามจอดทับ หมุดวงกลมขาว-แดง บนถนนนิมมานฯ

MThai.com เผยแพร่ 06 ธ.ค. 2562 เวลา 22.40 น.
เตือน ปชช. ห้ามจอดทับ หมุดวงกลมขาว-แดง บนถนนนิมมานฯ
นศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นนวัตกรรมแก้รถติด ส่งหมุดขาวแดงติดบนถนน ส่งสัญาณห้ามจอด !!

ที่ จ.เชียงใหม่มีการติดตั้งหมุดเซ็นเซอร์วงกลมสีขาว-แดง ขนาดประมาณ 5 นิ้ว บนผิวจราจรตลอดแนวถนนนิมานเหมินทร์ และซอยสิริมังคราจารย์ ในจุดห้ามจอดรถยนต์สีขาว-แดง หากมีรถยนต์มาจอดทับหมุดนี้

เซ็นเซอร์จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน ไปยังตำรวจจราจร เพื่อเข้ามาล็อกล้อรถ และดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดกฎจราจรทันที

หมุดเซ็นเซอร์ห้ามจอดรถ ดังกล่าวเป็นผลงานนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ซึ่งกำลังทดลองวิจัยแก้ปัญหารถติด เพิ่มความคล่องตัวจราจร และลดการใช้พลังงาน บนถนนนิมมานเหมินทร์ที่มักจะมีปัญหาจราจรติดขัดมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะถนนค่อนข้างแคบมีช่องทางจราจรเข้า-ออก เพียง 4 ช่องทางจราจรเท่านั้น

ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองวิจัย คาดว่าจะใช้เวลาทดลองประมาณ 1 ถึง 2 เดือน หากได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็จะนำมาใช้จริง

ปัจจุบันเริ่มมีการติดตั้ง ย่านถนนนิมานเหมินทร์แล้วรวมจำนวน 171 จุด โดยติดตั้งบนถนนนิมมานเหมินทร์ จำนวน 62 จุด และติดตั้งระหว่างถนนนิมมานเหมินทร์ ถึงซอยศิริมังคราจารย์อีก 109 จุด สำหรับการติดตั้งหมุดเซ็นเซอร์ เป็นหนึ่งในโครงการ สมาร์ท นิมมาน

โดยเริ่มดำเนินการติดตั้ง สมาร์ท พาร์คกิ้ง ซึ่งถนนนิมมานเหมินทร์ ถือเป็นถนนต้นแบบสมาร์ท ซิตี้ ของจังหวัดเชียงใหม่แห่งแรก ที่จะมีการนำเทคโนโลยี และข้อมูลมาบริหารจัดการ สร้างมูลค่า และเศรษฐกิจให้กับเมือง

ดูข่าวต้นฉบับ