เตรียมเฮฯบอร์ดรฟม.ไฟเขียวมอบของขวัญปีใหม่ หั่นค่าตั๋วรถไฟฟ้าสายน้ำเงิน-ม่วง

สยามรัฐ อัพเดต 19 พ.ย. 2562 เวลา 10.41 น. • เผยแพร่ 19 พ.ย. 2562 เวลา 10.41 น. • สยามรัฐออนไลน์
เตรียมเฮฯบอร์ดรฟม.ไฟเขียวมอบของขวัญปีใหม่ หั่นค่าตั๋วรถไฟฟ้าสายน้ำเงิน-ม่วง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. เปิดเผยว่า ที่ประชุมฯพิจารณาวาระการปรับลดราคาค่าโดยสารเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยพิจารณาอนุมัติ 2 รูปแบบ คือ แบบเที่ยว และช่วงนอกเวลาเร่งด่วน (Off Peak Hours) โดยจะลดราคารถไฟฟ้า 2 สาย ได้แก่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน คือ ลดราคาแบบเที่ยว รวม 4 ประเภท ได้แก่ 1.ตั๋ว 15 เที่ยว ราคา780 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 52 บาทต่อเที่ยว ,2. ตั๋ว 25 เที่ยว 1,250 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 50 บาทต่อเที่ยว ,3. ตั๋วแบบ 40 เที่ยว 1,920 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 48 บาทต่อเที่ยว และ4. ตั๋วแบบ 50 เที่ยว 2,350 บาท อัตราค่าโดยสารเฉลี่ย 47 บาทต่อเที่ยว

ส่วนสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – คลองบางไผ่ พิจารณาการปรับลดค่าโดยสารในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน ตั้งแต่ 09.30 น.-15.30 น. กำหนดอัตราโปรโมชั่น 3 แบบ คือ 1. อัตรา 14 บาท (ค่าแรกเข้าเริ่มต้น) ค่าโดยสารสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกที่สถานีเดิม โดยไม่ออกจากระบบรถไฟฟ้า จำกัดเวลาภายใน 1 ชั่วโมง เป็นประเภทนั่งรถไฟฟ้าเที่ยว ,2.อัตรา 17 บาท สำหรับผู้โดยสารที่เดินทาง 1 สถานี และ3.อัตรา 20 บาทตลอดสาย สำหรับผู้โดยสารมากกว่า 1 สถานี

"หลังจากบอร์ดรฟม.อนุมัติ จะนำเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาต่อไป โดยคาดว่าการปรับลดราคาจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงหลังปีใหม่ 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน"นายสราวุธ กล่าว

ดูข่าวต้นฉบับ