เดินหน้าโครงการรับยาใกล้บ้าน “โมเดล 3” เริ่ม 1 ก.ย. นี้ เต็มรูปแบบ

ทันข่าว channel อัพเดต 17 ส.ค. เวลา 00.00 น. • เผยแพร่ 17 ส.ค. เวลา 00.00 น. • ทันข่าว Channel
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หนุน รพ. ปรับรูปแบบ “โครงการรับยาร้านยาใกล้บ้าน” สู่ “โมเดล 3” เพิ่มศักยภาพร้านยาบริหารจัดการด้านยา หลังโมเดล 1-2 ได้รับการตอบรับ ประชาชนได้ประโยชน์โดยตรง ไม่ต้องรอคิวรับยาที่ รพ. ช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19
“จุดเริ่มต้นของโครงการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านเรามีประชาชนเป็นตัวตั้ง ที่ผ่านมาพบว่าประชาชนที่ใช้บริการต่างพึงพอใจ เพราะสะดวกมาก หาหมอแล้วก็รับใบรับยาแล้วก็กลับบ้านได้เลย จากเดิมที่เคยต้องรอรับยาที่ห้องยาโรงพยาบาล บางแห่งคิวรอเป็นร้อยคิว ใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ยา แต่ช่องทางรับยาที่เป็นนวัตกรรมใหม่นี้ ทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องรอ แต่ไปรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านแทนตามช่วงเวลาที่สะดวก และยังสามารถซักถามหรือปรึกษาปัญหาการใช้ยาได้โดยละเอียด ต่างจากที่โรงพยาบาลที่เภสัชกรต้องเร่งรีบเพราะด้วยผู้ป่วยรอรับที่มีจำนวนมาก และที่สำคัญคือช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ ให้กับผู้ป่วย เรียกว่าเป็นโครงการเป็นประโยชน์กับประชาชนโดยตรง” ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าว
พัฒนาเข้าสู่โมเดล 3 ที่นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการลดการรอคอยรับยาที่ห้องยา ลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มความสะดวกในการรับบริการให้กับประชาชนยิ่งขึ้น รวมถึงลดภาระงานของโรงพยาบาล เน้นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีอาการคงที่ โดยให้ร้านยาทำหน้าที่บริหารจัดการยาให้กับผู้ป่วย และยังเป็นการเชื่อมโยงความร่วมมือภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ตามเป้าหมายโครงการรับยาที่ร้านยาโมเดล 3 ร้านยาจะจัดซื้อยาและสำรองยาเพื่อจ่ายยาให้กับผู้ป่วย แต่ในช่วงแรกเริ่มต้นระบบและเป็นการนำร่อง องค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการจัดซื้อยาแทนร้านยาก่อน โดยใช้ราคากลางอ้างอิงในการจัดซื้อ และกระจายยาโดยใช้ระบบ VMI ไปที่ร้านยา ซึ่งขณะนี้มีรายการยาในระบบกว่า 400 รายการแล้ว ในอนาคตหากพื้นที่ใดมีความพร้อมที่สามารถจัดซื้อเองก็จะปล่อยให้ดำเนินการเอง เป็นการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนมากขึ้น ซึ่งตามแผนกำหนดจะเริ่มโครงการฯ เต็มรูปแบบได้ในวันที่ 1 กันยายน 2563
ขณะนี้มีโรงพยาบาลที่แสดงความจำนงปรับโครงการรับยาร้านยาใกล้บ้านเป็นรูปแบบที่ 3 แล้วจำนวน 17 แห่ง ร้านยาจำนวน 91 แห่ง โดยโรงพยาบาลที่เข้าร่วมนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลอันดับต้นๆ ที่มีผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการรับยาร้านยาจำนวนมาก และยังมีโรงพยาบาลที่สนใจร่วมโครงการเพิ่มเติม
ดูข่าวต้นฉบับ