เช็คเลย! วันหยุดราชการและวันสำคัญ เดือนมิถุนายน 2563

The Bangkok Insight อัพเดต 03 มิ.ย. เวลา 08.42 น. • เผยแพร่ 03 มิ.ย. เวลา 06.23 น. • The Bangkok Insight
เช็คเลย! วันหยุดราชการและวันสำคัญ เดือนมิถุนายน 2563

เมื่อกางปฏิทิน วันหยุด เดือนมิถุนายน 2563 ก็พบว่ามี 1 วันคือ วันนี้ (3 มิ.ย. 63) ที่เป็นเป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องจากในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

แต่นอกจากนี้ ในเดือนมิถุนายน 2563 ยังมีวันสำคัญอื่นๆ ที่ไม่ใช่วันหยุดราชการอีกหลายวัน ไปเช็คกันเลย!

มิถุนายน 2563 วันหยุด

1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก

องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการให้ความรู้และคุณประโยชน์ของนมให้แก่ประชาชน

3 มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2521

วันที่ 3 มิถุนายน ยังเป็น วันหยุด ราชการประจำปี ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยทางพิเศษ (ทางด่วน) 3 เส้นทาง ได้แก่ เฉลิมมหานคร, ศรีรัช และอุดรรัถยา จะเปิดให้บริการประชาชนฟรี ระหว่างเวลา 00.01 น. จนถึง 24.00 น. และยังถือเป็นวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงินอีกด้วย

มิถุนายน 2563 วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกตื่นตัวกับวิฤตการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข รวมทั้งเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลกในด้านสิ่งแวดล้อม ในการประชุมการประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ที่กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515

8 มิถุนายน วันมหาสมุทรโลก

วันทะเลโลก ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี จุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติในมหาสมุทรไปยังประชาชนทั่วโลก พร้อมกับการจัดกิจกรรมรณรงค์และมีกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนร่วมมือกันใส่ใจดูแล และอนุรักษ์ท้องทะเล

ขอบคุณภาพจากสภากาชาดไทย

9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

ปวงชนชาวไทยได้ถือเอาที่ 9 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อรำลึกถึงพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษา

ในวันอานันทมหิดลของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งประดิษฐานหน้าอาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ของนิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การจัดทำเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในวันอานันทมหิดล, การดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นต้น

24 มิถุนายน วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง

วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน เป็นวันที่คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันหยุด และวันสำคัญ เดือน มิ.ย.

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่ 

วันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ซึ่งมีผลงานด้านบทกลอนที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นจำนวนมาก จนได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของโลก หรือ เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย จากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล ผลงานวรรณกรรมที่สำคัญ คือ เรื่องพระอภัยมณี ที่ได้รับการยกย่องในด้านเนื้อหา สำนวนภาษา และคติสอนใจ

ทั้งนี้ สุนทรภู่ถึงแก่อนิจกรรมในปี พ.ศ. 2398 สิริรวมอายุได้ 69 ปี ได้ชื่อว่าเป็นมหากวี 4 แผ่นดิน ระหว่างรัชกาลที่ 1-4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยหลังเวลาผ่านพ้นมากว่า 100 ปี ทางจังหวัดระยองที่มีเรื่องราวเกี่ยวพันกับสุนธรภู่ ได้จัดสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่เพื่อรำลึกถึง ในปี 2498 ที่บริเวณวัดป่ากร่ำ ตำบลบ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ทั่วโลกแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประเทศไทยได้ปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้วยการจัดกิจกรรมรณรงค์มาอย่างต่อเนื่องทุกปี

ดูข่าวต้นฉบับ