เช็กเลย 5 ตำแหน่งงานว่าง ที่ตลาดต้องการมากที่สุด

ฐานเศรษฐกิจ อัพเดต 06 ส.ค. 2563 เวลา 05.58 น. • เผยแพร่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 05.27 น. • Thansettakij

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงการให้บริการจัดหางานแก่ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบให้การจ้างงานภายในประเทศชะลอตัว สถานประกอบกิจการปิดตัวลง จนเกิดปัญหามีผู้ว่างงานจำนวนมากนั้นว่า  ได้ส่งเสริมให้เกิดการบรรุงานไปแล้วกว่า 198,430 คน จากตำแหน่งงานว่างที่ได้รับแจ้ง จำนวน 272,879 อัตราทั่วประเทศ โดยตำแหน่งงานว่างที่มีความต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1.แรงงานด้านการผลิต, แรงงานทั่วไป 2. พนักงานขาย 3. พนักงานจัดส่งสินค้า 4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 5. พนักงานขับรถยนต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"โรงแรมมิราเคิล" เปิดรับพนักงาน 300 ตำแหน่ง เงินเดือนเริ่มต้น 2 หมื่นบาท

เปิดอบรม"อาหารไทยเพื่อร้านคาเฟ่"

จ้างงาน"วัยเก๋า" ก.แรงงานจัดอัตราว่างรองรับ 1,466  อัตรา

เช็กด่วน! กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานกว่า 3 หมื่น อัตรา

"ได้เร่งดำเนินการตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ ในรูปแบบโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ โครงการจ้างงานเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19  มีเป้าหมายจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ จำนวน 700 คน ให้ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภารกิจ/การดำเนินงานของกรมการจัดหางาน เช่น สำรวจข้อมูลความต้องการทำงาน/ความต้องการจ้างงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Part-time  การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว การขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงาน การให้บริการจัดหางาน การไปทำงานต่างประเทศ โดยได้รับค่าจ้างวันละ 300 บาท จำนวน 45 วัน  ได้ดำเนินการจ้างงานตามโครงการครบตามเป้าหมาย"  

นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์บริการจัดหางาน Part – time เพื่อให้สามารถจ้างงานเป็นรายชั่วโมง (Job Sharing) ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งงานว่าง 2,267 อัตรา มีผู้ได้รับการบรรจุแล้ว จำนวน 506 คน  และมีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ให้เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ซึ่งภายใต้มาตรการการช่วยเหลือฯ Covid-19 นี้ ได้ปล่อยกู้ไปแล้ว 25 ราย/กลุ่ม เป็นเงิน 3,230,000 บาท

ส่วนนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการหางานทำ หรือคนที่ว่างงาน กรมการจัดหางาน มีช่องทางหางานทำ ทางศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 -10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือศูนย์จัดหางานสาขาทุกแห่งและยังมีบริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง https://smartjob.doe.go.th และ การให้บริการจัดหางานภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โครงการนัดพบแรงงาน โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่ ได้ทาง http://www.doe.go.th หรือ http://https://smartjob.doe.go.th นอกจากนี้ ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อให้บริการจัดหางานรูปแบบใหม่ คือบัตรดิจิทัล (Smart Job Wallet) ให้บริการในรูปแบบ QR Code ด้วย

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจ้างงาน เพื่อเยียวยาพี่น้องแรงงานไทย และจะเร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือต่อไป  ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหางานทำ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ” นายสุชาติ กล่าว

ดูข่าวต้นฉบับ