เช็กรายชื่อ กมธ.วิสามัญศึกษาควบคุมสารเคมีเกษตรฯ

Thai PBS อัพเดต 15 ก.ย 2562 เวลา 16.32 น. • เผยแพร่ 15 ก.ย 2562 เวลา 17.06 น. • Thai PBS
เช็กรายชื่อ กมธ.วิสามัญศึกษาควบคุมสารเคมีเกษตรฯ

เปิดรายชื่อ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม หลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2562 มีมติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ 399 เสียง เห็นชอบให้ตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว ซึ่งเป็นการพิจารณารวมญัตติในทำนองเดียวกันรวม 7 ญัตติ (ผ่านฉลุยทั้งสภาฯ ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตร)

สำหรับคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดดังกล่าว มีทั้งสิ้น 44 คน ประกอบไปด้วยสัดส่วนจากพรรคการเมือง 39 คน และสัดส่วนจากคณะรัฐมนตรี 5 คน

เป็นที่น่าสังเกตว่า มีรายชื่อของนักวิชาการและเครือข่ายภาคประชาชนที่สนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง ถูกเสนอชื่ออยู่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดดังกล่าวด้วย เช่น รศ.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล และ น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์ ที่ถูกเสนอโดยพรรคอนาคตใหม่ รวมถึง ศ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา, รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ และนายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ที่ถูกเสนอโดยพรรคภูมิใจไทย
 

เช็กรายชื่อ 44 กมธ.ศึกษาแบนสารเคมีฯ

พรรคเพื่อไทย

 • ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ อำนรรฆสรเดช
 • นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ (รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 • พ.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์
 • นายชวลิต วิชยสุทธิ์
 • นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
 • นายอนันต์ ศรีพันธุ์
 • นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
 • นางสิรินทร รามสูต
 • นายปลอดประสพ สุรัสวดี
 • นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
 • นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์

พรรคพลังประชารัฐ ชาติพัฒนา พลังท้องถิ่นไทย และรวมพลังประชาชาติไทย

 • นายอนันต์ ผลอำนวย
 • น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
 • นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
 • นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
 • นายสัญญา นิลสุพรรณ
 • น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
 • นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
 • นายสุรชาติ ศรีบุศกร
 • นายปริญญา ฤกษ์หร่าย
 • นายระวี มาศฉมาดล
 • น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ 

พรรคอนาคตใหม่

 • นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
 • นายอนุกูล ทรายเพชร
 • นายเอกภพ เพียรพิเศษ
 • รศ.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
 • น.ส.ปรกชล อู๋ทรัพย์
 • นายนิติพล ผิวเหมาะ

พรรคประชาธิปัตย์

 • นายอิสสระ สมชัย
 • นายอันวาร์ สาและ
 • นายชัยชนะ เดชเดโช
 • นายธนิตพล ไชยนันทน์

พรรคภูมิใจไทย

 • ศ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
 • รศ.จิราพร ลิ้มปานานนท์
 • นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
 • นายชาดา ไทยเศรษฐ์

พรรคชาติไทยพัฒนา

 • นายอุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา

พรรคเสรีรวมไทย

 • นางปิยะศิริ นาโคศิริ

พรรคประชาชาติ เศรษฐกิจใหม่ เพื่อชาติ และพลังปวงชนไทย

 • นายอนุมัติ ซูสารอ

คณะรัฐมนตรี

 • นายถาวร เสนเนียม
 • น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์
 • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า
 • นายดำรงค์ พิเดช
 • นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

โดยที่ประชุม มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาญัตติดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 60 วัน โดยมีกำหนดการประชุมนัดแรก วันอังคารที่ 17 ก.ย.2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ผ่านฉลุยทั้งสภาฯ ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตร 

ผู้ตรวจฯ ส่งหนังสือถึงนายกฯ ขีดเส้นแบนพาราควอตสิ้นปี 62

"มนัญญา" ย้ำเลิกสารเคมีเกษตรอันตรายแน่! ปลายปีนี้

ให้กำลังใจ "หมอธีระวัฒน์" หลังจุฬาฯสอบ กรณีเสนอแบนสารเคมี

 

 

ดูข่าวต้นฉบับ